קהילה

1st Grade Fluency

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g1 fluency'

Fluency Drill (Phrases 2)
Fluency Drill (Phrases 2) היפוך אריחים
על ידי
Fluency Strategies
Fluency Strategies פתח את התיבה
על ידי
phrase fluency
phrase fluency קלפים אקראיים
על ידי
Fluency Words #2
Fluency Words #2 קלפים אקראיים
על ידי
ee/ea deck
ee/ea deck קלפים אקראיים
על ידי
Blend cards
Blend cards קלפים אקראיים
על ידי
Fluency
Fluency קלפים אקראיים
על ידי
Red Word Phrases- 1
Red Word Phrases- 1 פתח את התיבה
על ידי
Fluency
Fluency קלפים אקראיים
על ידי
Fluency
Fluency פתח את התיבה
על ידי
Fluency
Fluency גלגל אקראי
על ידי
Fluency
Fluency התאמה
על ידי
Fluency CVC
Fluency CVC קלפים אקראיים
על ידי
Word Problems 3 - Fluency
Word Problems 3 - Fluency התאמה
על ידי
Fluency Match Up
Fluency Match Up התאמה
על ידי
Word Problems - Fluency
Word Problems - Fluency חידון טלויזיה
על ידי
Word Problems 2 - Fluency
Word Problems 2 - Fluency פתח את התיבה
על ידי
Short Vowel a and i Words for Fluency Practice
Short Vowel a and i Words for Fluency Practice מצא את ההתאמה
על ידי
 Fact Fluency
Fact Fluency הכה את החפרפרת
על ידי
Fluency Phrases
Fluency Phrases קלפים אקראיים
על ידי
Barton End of Level 4 - Super Hero Boom (Fluency)
Barton End of Level 4 - Super Hero Boom (Fluency) קלפים אקראיים
על ידי
Fluency Phrases Fry 1-280
Fluency Phrases Fry 1-280 קלפים אקראיים
על ידי
Fluency Activity
Fluency Activity גלגל אקראי
על ידי
Fluency phrases
Fluency phrases גלגל אקראי
על ידי
Fluency Strategies
Fluency Strategies התאמה
על ידי
Fluency practice
Fluency practice פתח את התיבה
על ידי
High Frequency Words First grade, Ms. M, Part 2
High Frequency Words First grade, Ms. M, Part 2 קלפים אקראיים
על ידי
2nd Grade Review Fluency
2nd Grade Review Fluency קלפים אקראיים
על ידי
Barton 8.4 Fluency
Barton 8.4 Fluency קלפים אקראיים
על ידי
Sentence Reading Fluency
Sentence Reading Fluency חידון טלויזיה
על ידי
High Frequency Words 1-40
High Frequency Words 1-40 קלפים אקראיים
על ידי
Wilson Fluency Phrases: Step 2
Wilson Fluency Phrases: Step 2 קלפים אקראיים
על ידי
Wilson Fluency Phrases: Step 3
Wilson Fluency Phrases: Step 3 קלפים אקראיים
על ידי
x 11
x 11 כרטיסי הבזק
על ידי
Fluency
Fluency חידון טלויזיה
על ידי
Situational expressions, set 1
Situational expressions, set 1 גלגל אקראי
על ידי
Math Fluency
Math Fluency חידון טלויזיה
על ידי
Vowel fluency strips
Vowel fluency strips גלגל אקראי
על ידי
Sentence Fluency CVC
Sentence Fluency CVC חידון טלויזיה
על ידי
Wilson 4.3 Sentence Fluency
Wilson 4.3 Sentence Fluency קלפים אקראיים
על ידי
 Fluency addition to 5
Fluency addition to 5 חידון
על ידי
Phrases for Fluency
Phrases for Fluency קלפים אקראיים
על ידי
Nonsense/Real Word Fluency
Nonsense/Real Word Fluency גלגל אקראי
על ידי
Fluency Addition to 5
Fluency Addition to 5 חידון
על ידי
'ir' sentences for fluency
'ir' sentences for fluency השלם את המשפט
על ידי
Addition Fact Fluency Practice
Addition Fact Fluency Practice חידון טלויזיה
על ידי
Fluency Phrases Level 1 and 2
Fluency Phrases Level 1 and 2 קלפים אקראיים
על ידי
6.3 Fluency Game - Grinch
6.3 Fluency Game - Grinch קלפים אקראיים
על ידי
Wilson 1.3 Fluency Phrases
Wilson 1.3 Fluency Phrases לצפות ולשנן
על ידי
1.6 Fluency Practice
1.6 Fluency Practice קלפים אקראיים
על ידי
3.6 Fluency Drill Phrases
3.6 Fluency Drill Phrases התאמה
Nonsense Word Fluency Practice
Nonsense Word Fluency Practice פתח את התיבה
על ידי
fast fluency
fast fluency לצפות ולשנן
על ידי
Fluency +Syllabication
Fluency +Syllabication כרטיסי הבזק
על ידי
Latin connective i and u cards
Latin connective i and u cards קלפים אקראיים
על ידי
Wilson Fluency Phrases Step 1: Set # 1
Wilson Fluency Phrases Step 1: Set # 1 קלפים אקראיים
על ידי
SES Latin morphemes
SES Latin morphemes קלפים אקראיים
על ידי
Sight Word Wheel
Sight Word Wheel גלגל אקראי
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?