קהילה

2nd Grade English Irregular verbs

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g2 english irregular verbs'

Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs תפזורת
על ידי
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS תשבץ
על ידי
SIMPLE PAST X PRESENT PERFECT (B2)
SIMPLE PAST X PRESENT PERFECT (B2) התאמה
על ידי
SIMPLE PAST with TEENS
SIMPLE PAST with TEENS איש תלוי
על ידי
WHAT'S THE PAST OF...?
WHAT'S THE PAST OF...? תשבץ
על ידי
WHAT'S THE SIMPLE PAST OF...
WHAT'S THE SIMPLE PAST OF... גלגל אקראי
על ידי
Irregular past tense verbs
Irregular past tense verbs גלגל אקראי
על ידי
Spanish Preterite Irregular Verbs - (infinitive) Verbos Irregulares-PFS
Spanish Preterite Irregular Verbs - (infinitive) Verbos Irregulares-PFS התאמה
על ידי
Past simple - irregular
Past simple - irregular מצא את ההתאמה
על ידי
Irregular verbs
Irregular verbs חידון
על ידי
Car,gar,zar and irregular verbs
Car,gar,zar and irregular verbs התאמה
על ידי
Nouns vs. Action Verbs
Nouns vs. Action Verbs מיון קבוצה
על ידי
Match the sentences with the correct verb
Match the sentences with the correct verb מצא את ההתאמה
על ידי
Irregular Verbs
Irregular Verbs מצא את ההתאמה
על ידי
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs כרטיסי הבזק
על ידי
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs פתח את התיבה
על ידי
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs מצא את ההתאמה
על ידי
Past Simple Irregular Verbs Match Up
Past Simple Irregular Verbs Match Up התאמה
על ידי
Action Verbs
Action Verbs הכה את החפרפרת
על ידי
Regular vs. Irregular Plural Nouns
Regular vs. Irregular Plural Nouns מיון קבוצה
על ידי
Regular Past Tense Verbs
Regular Past Tense Verbs מרדף במבוך
על ידי
G2 EAL Irregular Past Tense Verbs
G2 EAL Irregular Past Tense Verbs השלם את המשפט
על ידי
irregular verbs
irregular verbs התאמה
על ידי
Irregular Verbs
Irregular Verbs חידון
על ידי
Action and Linking Verbs
Action and Linking Verbs הכה את החפרפרת
על ידי
Irregular Past Tense Words Match-Up
Irregular Past Tense Words Match-Up התאמה
על ידי
Past Tense Irregular Verbs
Past Tense Irregular Verbs השלם את המשפט
על ידי
Irregular Plural Nouns
Irregular Plural Nouns חידון
על ידי
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs הכה את החפרפרת
על ידי
Irregular verbs
Irregular verbs התאמה
על ידי
Irregular verbs
Irregular verbs הכה את החפרפרת
על ידי
Double Consonants and ck
Double Consonants and ck מיון קבוצה
על ידי
Possessive Nouns
Possessive Nouns חידון
על ידי
Letterland Unit 9
Letterland Unit 9 מיון קבוצה
על ידי
QUESTIONS IN THE PAST (F2)
QUESTIONS IN THE PAST (F2) פתח את התיבה
על ידי
Alliterations 2nd Grade from EdHelper
Alliterations 2nd Grade from EdHelper השלם את המשפט
על ידי
Abstract Vs. Concrete Noun
Abstract Vs. Concrete Noun מיון קבוצה
על ידי
Suffix -ly, -y and -ful
Suffix -ly, -y and -ful מיין לקטגוריות
על ידי
Conversation Game - Opinion Writing
Conversation Game - Opinion Writing קלפים אקראיים
על ידי
-tion
-tion איש תלוי
על ידי
2_Sentences_ Grade 2
2_Sentences_ Grade 2 השלם את המשפט
על ידי
Blending and Segmenting
Blending and Segmenting מיון קבוצה
על ידי
Reading ee /ea / ey
Reading ee /ea / ey קלפים אקראיים
על ידי
Parts of a Friendly Letter
Parts of a Friendly Letter דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Fact or Opinion?
Fact or Opinion? מיון קבוצה
על ידי
Synonym Match Up
Synonym Match Up התאמה
על ידי
Vowel Pattern OU & OW
Vowel Pattern OU & OW מרדף במבוך
על ידי
Silent Letters
Silent Letters מיון קבוצה
על ידי
Letterland Unit 4
Letterland Unit 4 מיון קבוצה
על ידי
IR WORDS
IR WORDS היפוך אריחים
על ידי
2 Sounds of "oo" Gameshow Quiz
2 Sounds of "oo" Gameshow Quiz חידון טלויזיה
על ידי
oa and oe words
oa and oe words זוגות תואמים
על ידי
oo, ue, ew, ou words
oo, ue, ew, ou words בטל את הערבוב
על ידי
Verb Tenses
Verb Tenses חידון טלויזיה
על ידי
Quotation Marks
Quotation Marks חידון
על ידי
Antonym Practice
Antonym Practice חידון
על ידי
Short and Long e
Short and Long e מרדף במבוך
על ידי
Find the Homophone
Find the Homophone התאמה
על ידי
er, ir, ur
er, ir, ur חידון
על ידי
Adverb
Adverb חידון טלויזיה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?