קהילה

4th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g4'

Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort
Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort מיין לקטגוריות
על ידי
Conductors and Insulators of Electricity
Conductors and Insulators of Electricity מיון קבוצה
על ידי
Possessives (Steps Plus 4, U6)
Possessives (Steps Plus 4, U6) התאמה
על ידי
Homophones
Homophones השלם את המשפט
על ידי
Southwest Region
Southwest Region דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Sentence Structure Review
Sentence Structure Review מיון קבוצה
על ידי
Cloze FANBOYS
Cloze FANBOYS השלם את המשפט
על ידי
Text Structures
Text Structures מצא את ההתאמה
על ידי
Reading Decimals
Reading Decimals גלגל אקראי
על ידי
Angles quiz
Angles quiz חידון
על ידי
Geometry Vocabulary
Geometry Vocabulary התאמה
על ידי
Multiple Meaning Words
Multiple Meaning Words חידון טלויזיה
על ידי
Multiplication Facts Whack a Mole!
Multiplication Facts Whack a Mole! הכה את החפרפרת
על ידי
 4 NBT4A- Place Value Match
4 NBT4A- Place Value Match מצא את ההתאמה
על ידי
Minecraft
Minecraft מטוס
על ידי
Respiratory System Labeling
Respiratory System Labeling דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Division Cards
Division Cards קלפים אקראיים
על ידי
Preposition Practice
Preposition Practice חידון טלויזיה
על ידי
What decimal is represented by the model?
What decimal is represented by the model? חידון טלויזיה
על ידי
Concrete and Abstract Nouns
Concrete and Abstract Nouns מיון קבוצה
על ידי
 Commas
Commas חידון טלויזיה
על ידי
Decimal Review
Decimal Review חידון טלויזיה
על ידי
Fractions & Decimals
Fractions & Decimals חידון טלויזיה
על ידי
comparing fractions
comparing fractions חידון
על ידי
Math Win or Lose x3
Math Win or Lose x3 זכייה או הפסד של חידון
על ידי
L7:L5 ex. pr. pg. #2 Person's job
L7:L5 ex. pr. pg. #2 Person's job אמת או שקר
על ידי
Context Clues
Context Clues חידון טלויזיה
על ידי
Wilson 5.1 & 5.2 Nonsense Words
Wilson 5.1 & 5.2 Nonsense Words פתח את התיבה
על ידי
To/Too/Two
To/Too/Two השלם את המשפט
על ידי
suffixes train ride
suffixes train ride מיון קבוצה
על ידי
4th Grade Vocabulary
4th Grade Vocabulary התאמה
על ידי
4th grade Trivia
4th grade Trivia חידון טלויזיה
על ידי
Fractions to Decimals - HUNDREDTHS
Fractions to Decimals - HUNDREDTHS חידון
על ידי
Synonym
Synonym התאמה
על ידי
Context Clues Games for Multiple Meaning Words
Context Clues Games for Multiple Meaning Words חידון
על ידי
Suffixes (-ful, -less, -ment, -ness)
Suffixes (-ful, -less, -ment, -ness) מצא את ההתאמה
על ידי
 Observation or Inference? Match Up
Observation or Inference? Match Up אמת או שקר
על ידי
Doubling/ E-Drop/Rabbit Rule
Doubling/ E-Drop/Rabbit Rule חידון טלויזיה
על ידי
Irregular Plural Nouns
Irregular Plural Nouns חידון
על ידי
Wordly Wise book 4 Unit 7
Wordly Wise book 4 Unit 7 חידון
על ידי
Synonyms and Antonyms
Synonyms and Antonyms גלגל אקראי
על ידי
Months match up
Months match up התאמה
על ידי
Your/You're
Your/You're השלם את המשפט
על ידי
Prefixes re-, un-, and dis-
Prefixes re-, un-, and dis- תפזורת
על ידי
Context Clues/MM Words
Context Clues/MM Words חידון
על ידי
Numeros del 1 al 1000
Numeros del 1 al 1000 חידון
על ידי
West Region
West Region דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement חידון טלויזיה
על ידי
tion/sion
tion/sion חידון
על ידי
Southeast States & Capitals
Southeast States & Capitals התאמה
על ידי
Math Win or Lose x2
Math Win or Lose x2 זכייה או הפסד של חידון
על ידי
Respiratory System
Respiratory System הכה את החפרפרת
על ידי
Red 39  Contractions
Red 39 Contractions מצא את ההתאמה
על ידי
Nonfiction Text Structures
Nonfiction Text Structures חידון טלויזיה
על ידי
 Decimal Place Value
Decimal Place Value חידון טלויזיה
על ידי
הפועל בזמן הווה
הפועל בזמן הווה השלם את המשפט
על ידי
Layers of the atmosphere
Layers of the atmosphere דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Wack-A-Mole Multiplication
Wack-A-Mole Multiplication הכה את החפרפרת
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?