קהילה

5th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'g5'

Subject and Predicate
Subject and Predicate מיון קבוצה
על ידי
Genres - Nonfiction and fiction
Genres - Nonfiction and fiction התאמה
על ידי
Sedimentary Rocks
Sedimentary Rocks תפזורת
על ידי
Quadrilateral Sort
Quadrilateral Sort מיון קבוצה
על ידי
Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents) התאמה
על ידי
 Context Clues
Context Clues התאמה
על ידי
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary מצא את ההתאמה
על ידי
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? מיון קבוצה
על ידי
Weather
Weather התאמה
על ידי
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution התאמה
על ידי
Fact or Opinion
Fact or Opinion מיון קבוצה
על ידי
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions התאמה
על ידי
Unicellular vs. Multicellular Organisms
Unicellular vs. Multicellular Organisms מיון קבוצה
על ידי
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) אמת או שקר
על ידי
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples מיון קבוצה
על ידי
Force and Motion
Force and Motion פוצץ בלון
על ידי
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort מיון קבוצה
על ידי
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions חידון
על ידי
Author's Purpose
Author's Purpose פוצץ בלון
על ידי
add s, es or change y to i and add es
add s, es or change y to i and add es מיין לקטגוריות
על ידי
Abiotic vs Biotic Factors
Abiotic vs Biotic Factors מיון קבוצה
על ידי
Multi-Digit Multiplication
Multi-Digit Multiplication התאמה
על ידי
Adjectives
Adjectives הכה את החפרפרת
על ידי
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare פתח את התיבה
על ידי
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels סדר דירוג
על ידי
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions התאמה
על ידי
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort מיון קבוצה
על ידי
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) זוגות תואמים
על ידי
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs בטל את הערבוב
על ידי
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Ecosystem Quiz 1 Vocabulary
Ecosystem Quiz 1 Vocabulary חידון
על ידי
Decimals and fractions
Decimals and fractions הכה את החפרפרת
על ידי
Math 5th grade- Volume
Math 5th grade- Volume חידון טלויזיה
על ידי
Mixtures and Solutions
Mixtures and Solutions מיון קבוצה
על ידי
Human Body Systems
Human Body Systems מיון קבוצה
על ידי
Forms of Energy (MELTS)
Forms of Energy (MELTS) פתח את התיבה
על ידי
Present Continuous - Questions (2)
Present Continuous - Questions (2) בטל את הערבוב
על ידי
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Separating Mixtures and Solutions
Separating Mixtures and Solutions מיון קבוצה
על ידי
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers מיון קבוצה
על ידי
Comparing Fractions
Comparing Fractions חידון טלויזיה
על ידי
-tion/-sion
-tion/-sion איש תלוי
על ידי
Light Reflection and Refraction
Light Reflection and Refraction מיון קבוצה
על ידי
 Figurative Language Review-Explorers
Figurative Language Review-Explorers חידון
על ידי
Naming Fractions
Naming Fractions חידון
על ידי
看到可以吃的食物打一下
看到可以吃的食物打一下 הכה את החפרפרת
על ידי
Sedimentary Rock Cycle
Sedimentary Rock Cycle מצא את ההתאמה
על ידי
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many מיון קבוצה
על ידי
ADJECTIVES: comparative (1)
ADJECTIVES: comparative (1) חידון
על ידי
Weather & Climate
Weather & Climate הכה את החפרפרת
על ידי
Past simple - irregular
Past simple - irregular מצא את ההתאמה
על ידי
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions מיון קבוצה
על ידי
Division Facts
Division Facts הכה את החפרפרת
על ידי
ADJECTIVES: comparative (3)
ADJECTIVES: comparative (3) בטל את הערבוב
על ידי
Plot It Out
Plot It Out דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Human Body Systems
Human Body Systems מיון קבוצה
על ידי
L8:L12 phrases
L8:L12 phrases מיון קבוצה
על ידי
Conductors and Insulators
Conductors and Insulators הכה את החפרפרת
על ידי
L9:L6 phrases
L9:L6 phrases מיון קבוצה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?