קהילה

5th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g5'

Body Systems
Body Systems חידון טלויזיה
על ידי
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs בטל את הערבוב
על ידי
Fact vs Opinion
Fact vs Opinion חידון טלויזיה
על ידי
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare פתח את התיבה
על ידי
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels סדר דירוג
על ידי
CVCe
CVCe חידון
על ידי
 ( sw-sp)
( sw-sp) חידון
על ידי
Text Features 1
Text Features 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort מיון קבוצה
על ידי
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review חידון טלויזיה
על ידי
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions התאמה
על ידי
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC דיאגרמה עם תוויות
על ידי
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) זוגות תואמים
על ידי
Adjectives
Adjectives הכה את החפרפרת
על ידי
Conductors and Insulators Sort
Conductors and Insulators Sort מיון קבוצה
על ידי
G5 - Hobbies 爱好
G5 - Hobbies 爱好 כרטיסי הבזק
על ידי
זכר או נקבה
זכר או נקבה אמת או שקר
על ידי
Comida
Comida זוגות תואמים
על ידי
Irregular plurals
Irregular plurals חידון
על ידי
Water Cycle
Water Cycle חידון טלויזיה
על ידי
Properties of Matter Vocab
Properties of Matter Vocab תפזורת
על ידי
5th Grade Science - Matter
5th Grade Science - Matter התאמה
על ידי
Instinct or Learned Behavior
Instinct or Learned Behavior מיון קבוצה
על ידי
Body Systems
Body Systems התאמה
על ידי
Conversions-Customary
Conversions-Customary התאמה
על ידי
Weather or Climate Group Sort (5th Grade Science)
Weather or Climate Group Sort (5th Grade Science) מיון קבוצה
על ידי
Prefixes
Prefixes מרדף במבוך
על ידי
Fact or Opinion
Fact or Opinion מיון קבוצה
על ידי
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort מיון קבוצה
על ידי
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples מיון קבוצה
על ידי
Author's Purpose
Author's Purpose פוצץ בלון
על ידי
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution התאמה
על ידי
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary מצא את ההתאמה
על ידי
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions התאמה
על ידי
Informative Essay Sort
Informative Essay Sort מיון קבוצה
על ידי
Weather Week 4 - Fronts
Weather Week 4 - Fronts התאמה
על ידי
Weather
Weather התאמה
על ידי
CS Human Body Systems
CS Human Body Systems מיון קבוצה
על ידי
Order of Operations PEMDAS
Order of Operations PEMDAS חידון טלויזיה
על ידי
Unicellular vs. Multicellular Organisms
Unicellular vs. Multicellular Organisms מיון קבוצה
על ידי
Prepositions - IN / ON / AT
Prepositions - IN / ON / AT מיון קבוצה
על ידי
Force and Motion
Force and Motion פוצץ בלון
על ידי
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms חידון
על ידי
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) אמת או שקר
על ידי
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions חידון
על ידי
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? מיון קבוצה
על ידי
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary התאמה
על ידי
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions בטל את הערבוב
על ידי
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems חידון
על ידי
Text Structures
Text Structures מיון קבוצה
על ידי
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 התאמה
על ידי
Light Energy Gameshow Quiz
Light Energy Gameshow Quiz חידון טלויזיה
על ידי
Predicting Moon Phases
Predicting Moon Phases דיאגרמה עם תוויות
על ידי
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up התאמה
על ידי
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution הכה את החפרפרת
על ידי
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions השלם את המשפט
על ידי
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth התאמה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?