קהילה

6th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g6'

Organism, Population, Community, Ecosystem
Organism, Population, Community, Ecosystem מרדף במבוך
על ידי
Saludos y Despedidas
Saludos y Despedidas מיון קבוצה
על ידי
Figurative Language
Figurative Language מצא את ההתאמה
על ידי
Figurative Language Maze!
Figurative Language Maze! מרדף במבוך
על ידי
Graphing Inequalities
Graphing Inequalities פתח את התיבה
על ידי
 Text Structures
Text Structures מצא את ההתאמה
על ידי
Tajweed Group: Idgam
Tajweed Group: Idgam מיון קבוצה
על ידי
Forms of Energy
Forms of Energy התאמה
על ידי
Inferencing
Inferencing חידון טלויזיה
על ידי
PLOT
PLOT הכה את החפרפרת
על ידי
Phoneme Practice
Phoneme Practice מיון קבוצה
על ידי
Energy Transformation Matching
Energy Transformation Matching התאמה
על ידי
Cold War
Cold War תכנית ישיבה
על ידי
Multisyllabic Word Sort
Multisyllabic Word Sort מיון קבוצה
על ידי
There is/ There are
There is/ There are חידון
על ידי
Random but fun questions
Random but fun questions גלגל אקראי
על ידי
Math 6 Coordinate Plane Labels Game
Math 6 Coordinate Plane Labels Game דיאגרמה עם תוויות
על ידי
CONTEXT CLUES VOCABULARY
CONTEXT CLUES VOCABULARY חידון
על ידי
Continents and Oceans
Continents and Oceans דיאגרמה עם תוויות
על ידי
6th Grade Context Clues
6th Grade Context Clues חידון
על ידי
Rock Cycle Vocab
Rock Cycle Vocab מצא את ההתאמה
על ידי
Percents to Decimals and Fractions
Percents to Decimals and Fractions מצא את ההתאמה
על ידי
Conduction, Convection and Radiation
Conduction, Convection and Radiation מיון קבוצה
על ידי
Vocab with not prefixes
Vocab with not prefixes התאמה
על ידי
Order of Operations with Exponents
Order of Operations with Exponents חידון
על ידי
6th Grade Plate Tectonics
6th Grade Plate Tectonics חידון טלויזיה
על ידי
6th Grade Conflict Resolution Scenarios
6th Grade Conflict Resolution Scenarios גלגל אקראי
על ידי
IBA: Solving One-Step Equations
IBA: Solving One-Step Equations התאמה
על ידי
Points on a Coordinate Plane
Points on a Coordinate Plane דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Sensory Words
Sensory Words מיון קבוצה
על ידי
Rock Cycle
Rock Cycle דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Science Lab Safety
Science Lab Safety התאמה
על ידי
Lab Safety
Lab Safety הכה את החפרפרת
על ידי
Inferencing
Inferencing חידון
על ידי
Positive Self Talk NP
Positive Self Talk NP חידון
על ידי
Ecology
Ecology התאמה
על ידי
Renewable and Nonrenewable Energy Resources Sort
Renewable and Nonrenewable Energy Resources Sort מיון קבוצה
על ידי
Prefix Word Match 6.0
Prefix Word Match 6.0 זוגות תואמים
על ידי
Fronts and Pressure Systems
Fronts and Pressure Systems התאמה
על ידי
Independent vs. Dependent
Independent vs. Dependent מיון קבוצה
על ידי
Les numéros
Les numéros התאמה
על ידי
Context Clues
Context Clues מרדף במבוך
על ידי
Narrative Vocabulary
Narrative Vocabulary מרדף במבוך
על ידי
Vocabulary - Algebraic Expressions
Vocabulary - Algebraic Expressions התאמה
על ידי
Layers Of The Earth
Layers Of The Earth דיאגרמה עם תוויות
על ידי
elements vs compounds
elements vs compounds מיון קבוצה
על ידי
Adding and Subtracting Decimals
Adding and Subtracting Decimals גלגל אקראי
על ידי
PREPOSITIONS OF PLACE - 6TH GRADE
PREPOSITIONS OF PLACE - 6TH GRADE חידון
על ידי
Atoms & Elements: Find the Match
Atoms & Elements: Find the Match מצא את ההתאמה
על ידי
Absolute Value and Opposites
Absolute Value and Opposites זוגות תואמים
על ידי
Run-On, Fragments and Sentences
Run-On, Fragments and Sentences מיון קבוצה
על ידי
Do - Does
Do - Does חידון
על ידי
Tectonic Plates Labeling
Tectonic Plates Labeling דיאגרמה עם תוויות
על ידי
 Avoir/Etre
Avoir/Etre השלם את המשפט
על ידי
Simple, Compound, or Complex Sentences
Simple, Compound, or Complex Sentences מיון קבוצה
על ידי
 Weathering/Erosion
Weathering/Erosion מיון קבוצה
על ידי
Exponents Match-Up
Exponents Match-Up התאמה
על ידי
Equivalent Ratios
Equivalent Ratios מיון קבוצה
על ידי
Stem-Changing Verbs
Stem-Changing Verbs מיון קבוצה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?