קהילה

7th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g7'

Plot and Theme Quiz Review
Plot and Theme Quiz Review פוצץ בלון
על ידי
Back to School - Getting to Know YOU
Back to School - Getting to Know YOU גלגל אקראי
על ידי
Friday Fun Random Trivia for Middle School
Friday Fun Random Trivia for Middle School חידון טלויזיה
על ידי
Dichotomous Key
Dichotomous Key דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Body Systems
Body Systems פוצץ בלון
על ידי
Match the expressions to their meanings.
Match the expressions to their meanings. מצא את ההתאמה
על ידי
Potential or Kinetic Energy Sort
Potential or Kinetic Energy Sort פתח את התיבה
על ידי
Layers of the Earth Match Up
Layers of the Earth Match Up התאמה
על ידי
MOVE:Savings vs. Checking
MOVE:Savings vs. Checking מיון קבוצה
על ידי
Moon Phases
Moon Phases מרדף במבוך
על ידי
Compare and Contrast Transition Words
Compare and Contrast Transition Words מיון קבוצה
על ידי
Properties of Matter
Properties of Matter מיון קבוצה
על ידי
Cell Organelles
Cell Organelles התאמה
על ידי
Diffusion vs. Osmosis Review
Diffusion vs. Osmosis Review מיון קבוצה
על ידי
Biome Sort
Biome Sort מיון קבוצה
על ידי
Punnett Square Vocabulary
Punnett Square Vocabulary התאמה
על ידי
The Outsiders slang words
The Outsiders slang words התאמה
על ידי
Cells
Cells מרדף במבוך
על ידי
Continents and Oceans Practice Game 1
Continents and Oceans Practice Game 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
7th Grade Informational Text
7th Grade Informational Text התאמה
על ידי
3-2 Connect Percent and Proportion
3-2 Connect Percent and Proportion חידון טלויזיה
על ידי
Latin Roots: Sight
Latin Roots: Sight מרדף במבוך
על ידי
Plant Cell
Plant Cell דיאגרמה עם תוויות
על ידי
GROUP SORT Levels of Organization
GROUP SORT Levels of Organization מיון קבוצה
על ידי
Magnetic Hard Drives
Magnetic Hard Drives דיאגרמה עם תוויות
על ידי
H7 - Graphing Simple Inequalities
H7 - Graphing Simple Inequalities מרדף במבוך
על ידי
Gateway B1 negative prefixes
Gateway B1 negative prefixes חידון
על ידי
Me gusta/Te gusta (sing/pl)
Me gusta/Te gusta (sing/pl) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Body Systems
Body Systems דיאגרמה עם תוויות
על ידי
More Ecology Review
More Ecology Review חידון
על ידי
DNA
DNA דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Cells
Cells מיון קבוצה
על ידי
Cell Theory
Cell Theory מיון קבוצה
על ידי
Spanish Subject Pronouns
Spanish Subject Pronouns הכה את החפרפרת
על ידי
Articles of Confederation vs. Constitution
Articles of Confederation vs. Constitution מיון קבוצה
על ידי
Multiply and Divide Integers (Practice)
Multiply and Divide Integers (Practice) הכה את החפרפרת
על ידי
First Day Ice Breakers!
First Day Ice Breakers! גלגל אקראי
על ידי
Sort Point of View
Sort Point of View מיון קבוצה
על ידי
Inequalities
Inequalities מיון קבוצה
על ידי
Cell Organelles: Maze game
Cell Organelles: Maze game מרדף במבוך
על ידי
Stimulus/Response Group Sort
Stimulus/Response Group Sort מיון קבוצה
על ידי
prefix match up
prefix match up התאמה
על ידי
Virtual Scavenger Hunt (credit to https://boxofideas.uk)
Virtual Scavenger Hunt (credit to https://boxofideas.uk) גלגל אקראי
על ידי
Inferencing
Inferencing פתח את התיבה
על ידי
Longitude and Latitude
Longitude and Latitude דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Types of Maps
Types of Maps התאמה
על ידי
Body Systems
Body Systems התאמה
על ידי
Poetry Terms
Poetry Terms התאמה
על ידי
Abiotic vs Biotic Factors
Abiotic vs Biotic Factors מיון קבוצה
על ידי
Text Structures
Text Structures פתח את התיבה
על ידי
Figurative Language Game Show
Figurative Language Game Show חידון טלויזיה
על ידי
Energy Vocabulary
Energy Vocabulary התאמה
על ידי
Root Words
Root Words מצא את ההתאמה
על ידי
Basic Computer Parts Quiz - Gr. 7
Basic Computer Parts Quiz - Gr. 7 חידון
על ידי
Equivalent Expressions
Equivalent Expressions מצא את ההתאמה
על ידי
Cell Organelles
Cell Organelles התאמה
על ידי
Distributive Property
Distributive Property התאמה
על ידי
Federalists v. Anti-Federalists
Federalists v. Anti-Federalists מיון קבוצה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?