קהילה

9th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'g9'

月份
月份 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
les pièces de la maison et la routine
les pièces de la maison et la routine חידון
על ידי
La ciudad
La ciudad דיאגרמה עם תוויות
על ידי
present progressive practice
present progressive practice קלפים אקראיים
על ידי
Self Advocacy:  What can I say?
Self Advocacy: What can I say? פתח את התיבה
על ידי
Quadratic
Quadratic דיאגרמה עם תוויות
על ידי
le Passé composé:  être ou avoir?
le Passé composé: être ou avoir? מיון קבוצה
על ידי
Gustar
Gustar חידון
על ידי
F1 U1 Ma famille (la conversation)
F1 U1 Ma famille (la conversation) קלפים אקראיים
על ידי
Adding and Subtracting Money Values
Adding and Subtracting Money Values חידון
על ידי
Les Numeros 0-20
Les Numeros 0-20 התאמה
על ידי
Present Tense -IR  Regular Verbs - quiz
Present Tense -IR Regular Verbs - quiz חידון
על ידי
F1: les endroits de la ville
F1: les endroits de la ville מצא את ההתאמה
על ידי
Direct object pronouns/ present tense
Direct object pronouns/ present tense מצא את ההתאמה
על ידי
La Familia (relationships)
La Familia (relationships) חידון
על ידי
Die Körperteile (the body parts)
Die Körperteile (the body parts) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Ser Conjugations practice
Ser Conjugations practice חידון
על ידי
Wheel of Questions
Wheel of Questions פתח את התיבה
על ידי
-er verbs - fill in the blank
-er verbs - fill in the blank חידון
על ידי
être & avoir
être & avoir התאמה
על ידי
La familia
La familia התאמה
על ידי
Homophones
Homophones התאמה
על ידי
los adjetivos
los adjetivos מצא את ההתאמה
על ידי
Subject Pronouns Spanish
Subject Pronouns Spanish חידון
על ידי
La Famille (arbre généalogique)
La Famille (arbre généalogique) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Solving One-Step Equations
Solving One-Step Equations התאמה
על ידי
Protein Synthesis - Diagram
Protein Synthesis - Diagram דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Meiosis
Meiosis התאמה
על ידי
Ma routine quotidienne
Ma routine quotidienne מצא את ההתאמה
על ידי
-car; -gar;-zar preterite
-car; -gar;-zar preterite התאמה
על ידי
les participes passés IRRÉGULIERS
les participes passés IRRÉGULIERS התאמה
על ידי
la comida y los colores
la comida y los colores מצא את ההתאמה
על ידי
Genetics
Genetics הכה את החפרפרת
על ידי
French regular -ir verb conjugations
French regular -ir verb conjugations חידון
על ידי
Coordinating Conjunctions
Coordinating Conjunctions חידון טלויזיה
על ידי
DAC1 U2A Les Questions
DAC1 U2A Les Questions בטל את הערבוב
על ידי
World War 1
World War 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
las estaciones
las estaciones דיאגרמה עם תוויות
על ידי
F1 aller + au, à la, à l’+ les endroits
F1 aller + au, à la, à l’+ les endroits חידון
על ידי
Irregular Preterite All forms matching
Irregular Preterite All forms matching התאמה
על ידי
Properties of Water
Properties of Water התאמה
על ידי
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns התאמה
על ידי
中國新年食物象徵
中國新年食物象徵 התאמה
על ידי
Present Tense AR  Regular Verbs
Present Tense AR Regular Verbs חידון
על ידי
L'heure (12 and 24 hour time)
L'heure (12 and 24 hour time) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Cell Transport
Cell Transport מיון קבוצה
על ידי
La nourriture
La nourriture חידון
על ידי
AR Verbs and Pronouns
AR Verbs and Pronouns מיון קבוצה
על ידי
La famille (vocab quiz)
La famille (vocab quiz) התאמה
על ידי
El Preterito Los Verbos Regulares
El Preterito Los Verbos Regulares מיון קבוצה
על ידי
La nourriture et les couleurs
La nourriture et les couleurs מצא את ההתאמה
על ידי
Qu'est-ce que tu as fait hier soir?
Qu'est-ce que tu as fait hier soir? קלפים אקראיים
על ידי
LES COURS les descriptions
LES COURS les descriptions התאמה
על ידי
Preterite vs. Imperfect
Preterite vs. Imperfect התאמה
על ידי
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns מצא את ההתאמה
על ידי
IC L1 国籍
IC L1 国籍 חידון
על ידי
Present Tense regular -ER Verbs Spanish
Present Tense regular -ER Verbs Spanish חידון טלויזיה
על ידי
Combine like terms Game show
Combine like terms Game show חידון טלויזיה
על ידי
Evolution
Evolution התאמה
על ידי
1-25 Random Number Wheel
1-25 Random Number Wheel גלגל אקראי
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?