קהילה

K english describing people

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'k english describing people'

Describing the appearance
Describing the appearance דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Describing appearance
Describing appearance התאמה
על ידי
Describing personality
Describing personality מצא את ההתאמה
על ידי
Describing People
Describing People חידון
על ידי
Describing people
Describing people מיון קבוצה
על ידי
First 20 Fry Words
First 20 Fry Words זוגות תואמים
על ידי
Adjectivos  - Describing people in Spanish
Adjectivos - Describing people in Spanish חידון
על ידי
C or K
C or K מרדף במבוך
על ידי
describing people
describing people חידון טלויזיה
על ידי
Describing People
Describing People פתח את התיבה
על ידי
Describing people
Describing people חידון
על ידי
Beginning sounds
Beginning sounds פוצץ בלון
על ידי
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION מצא את ההתאמה
על ידי
CVC
CVC פתח את התיבה
על ידי
Sort b`s and d`s
Sort b`s and d`s מיון קבוצה
על ידי
Listen to the Blends and Sort
Listen to the Blends and Sort מיון קבוצה
על ידי
Sight Words
Sight Words קלפים אקראיים
על ידי
Onset Rime
Onset Rime היפוך אריחים
על ידי
The Gingerbread Man questions
The Gingerbread Man questions גלגל אקראי
על ידי
Position Words Picture Match
Position Words Picture Match מיון קבוצה
על ידי
K Snap Words
K Snap Words פתח את התיבה
על ידי
Letter Sounds
Letter Sounds גלגל אקראי
על ידי
BARTON LEVEL 3 - READING
BARTON LEVEL 3 - READING גלגל אקראי
על ידי
Glued Sounds
Glued Sounds חידון
על ידי
sight words
sight words גלגל אקראי
על ידי
Letter R and Letter V
Letter R and Letter V מיון קבוצה
על ידי
animals in english
animals in english מצא את ההתאמה
על ידי
Name the Category
Name the Category חידון
על ידי
Letters and Sounds Fundations first set
Letters and Sounds Fundations first set חידון
על ידי
Ending Sounds
Ending Sounds התאמה
על ידי
SCHOOL SUPPLIES X TOYS
SCHOOL SUPPLIES X TOYS מיון קבוצה
על ידי
blending cv- cvc
blending cv- cvc חידון
על ידי
Scavenger hunt a-u
Scavenger hunt a-u גלגל אקראי
על ידי
Sort the key details with the main idea
Sort the key details with the main idea מיון קבוצה
על ידי
Fundations Standard Letter Cards Turkey Hunt-U1W9
Fundations Standard Letter Cards Turkey Hunt-U1W9 פתח את התיבה
על ידי
ad family
ad family התאמה
על ידי
First Sound Matching
First Sound Matching מצא את ההתאמה
על ידי
Letter Sounds
Letter Sounds גלגל אקראי
על ידי
Beginning Sound A
Beginning Sound A מיון קבוצה
על ידי
L Blends
L Blends התאמה
על ידי
Kindergarten Letter Names/Sounds
Kindergarten Letter Names/Sounds גלגל אקראי
על ידי
Random Uppercase Letter
Random Uppercase Letter גלגל אקראי
על ידי
Th-Wheel
Th-Wheel גלגל אקראי
על ידי
Adjectives - People
Adjectives - People התאמה
על ידי
People - adjectives
People - adjectives מצא את ההתאמה
על ידי
Spelling (k) through k, c //ck, k
Spelling (k) through k, c //ck, k מיון קבוצה
על ידי
Categories - Name 4
Categories - Name 4 קלפים אקראיים
על ידי
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort מיון קבוצה
על ידי
/k/ words-Initial
/k/ words-Initial גלגל אקראי
על ידי
NFL Teams
NFL Teams גלגל אקראי
על ידי
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe איש תלוי
על ידי
/k/ Final words
/k/ Final words גלגל אקראי
על ידי
Parts of the Flower Match Up
Parts of the Flower Match Up התאמה
על ידי
 /k/ sound - fill in the blank (real words)
/k/ sound - fill in the blank (real words) חידון
על ידי
b vs. d
b vs. d מיון קבוצה
על ידי
one-to-one correspondence
one-to-one correspondence התאמה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?