קהילה

Kindergarten 6th

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'k 6th'

2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort מיון קבוצה
על ידי
Y Says Long I
Y Says Long I הכה את החפרפרת
על ידי
VCe Spelling Hangman
VCe Spelling Hangman איש תלוי
על ידי
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe איש תלוי
על ידי
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds חידון
על ידי
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort מיון קבוצה
על ידי
Y says Long I / Y says /y/ Sort
Y says Long I / Y says /y/ Sort מיון קבוצה
על ידי
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort מיון קבוצה
על ידי
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK איש תלוי
על ידי
Is y a consonant or vowel?
Is y a consonant or vowel? חידון
על ידי
1 syllable Y says Long I
1 syllable Y says Long I איש תלוי
על ידי
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge)
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge) איש תלוי
על ידי
-nk Match Up
-nk Match Up חידון
על ידי
one-to-one correspondence
one-to-one correspondence התאמה
על ידי
C or K
C or K מרדף במבוך
על ידי
Numeral & Quantity
Numeral & Quantity מצא את ההתאמה
על ידי
Truth or Dare picker
Truth or Dare picker פתח את התיבה
על ידי
Random Letter Spinner
Random Letter Spinner גלגל אקראי
על ידי
Letter Jj
Letter Jj הכה את החפרפרת
על ידי
Noun Wheel
Noun Wheel גלגל אקראי
על ידי
Letter Nn
Letter Nn הכה את החפרפרת
על ידי
Letter R r
Letter R r הכה את החפרפרת
על ידי
/a/ sounds
/a/ sounds מיון קבוצה
על ידי
Letter Ii
Letter Ii הכה את החפרפרת
על ידי
Letter Aa
Letter Aa הכה את החפרפרת
על ידי
Letter Ll
Letter Ll הכה את החפרפרת
על ידי
1-3 OG SDS Lesson - Closed Sllable Short a Words
1-3 OG SDS Lesson - Closed Sllable Short a Words קלפים אקראיים
על ידי
number ID & quantity 1-10 cards
number ID & quantity 1-10 cards חידון
על ידי
Spelling (k) through k, c //ck, k
Spelling (k) through k, c //ck, k מיון קבוצה
על ידי
Number Word&Quantity
Number Word&Quantity פוצץ בלון
על ידי
NFL Teams
NFL Teams גלגל אקראי
על ידי
/k/ words-Initial
/k/ words-Initial גלגל אקראי
על ידי
Nasal Blends -ng -nk Spelling
Nasal Blends -ng -nk Spelling איש תלוי
על ידי
/k/ Final words
/k/ Final words גלגל אקראי
על ידי
Let's Talk About Summer Vacation
Let's Talk About Summer Vacation קלפים אקראיים
על ידי
Exercise Game
Exercise Game פתח את התיבה
על ידי
What number is this?
What number is this? גלגל אקראי
על ידי
Short vowels
Short vowels מיון קבוצה
על ידי
 /k/ sound - fill in the blank (real words)
/k/ sound - fill in the blank (real words) חידון
על ידי
b vs. d
b vs. d מיון קבוצה
על ידי
L9 Sequencing Sentences (4)
L9 Sequencing Sentences (4) סדר דירוג
על ידי
Shape Wheel
Shape Wheel גלגל אקראי
על ידי
Parts of the Flower Match Up
Parts of the Flower Match Up התאמה
על ידי
ow, ou, oi, oy
ow, ou, oi, oy מיון קבוצה
על ידי
am/an sort
am/an sort מיון קבוצה
על ידי
Spring
Spring גלגל אקראי
על ידי
Funny Animal Boom - Letter Sounds  Barton Level 1
Funny Animal Boom - Letter Sounds Barton Level 1 קלפים אקראיים
על ידי
Movement Break: Yoga
Movement Break: Yoga פתח את התיבה
על ידי
Letter Sounds
Letter Sounds מיין לקטגוריות
על ידי
Letter J Whack-A-Mole
Letter J Whack-A-Mole הכה את החפרפרת
על ידי
Motor Break
Motor Break גלגל אקראי
על ידי
Articles (a, an, the)
Articles (a, an, the) חידון
על ידי
Letter Recognition A - M
Letter Recognition A - M מצא את ההתאמה
על ידי
Letter Pp
Letter Pp הכה את החפרפרת
על ידי
Plural s says /s/ and /z/
Plural s says /s/ and /z/ מיון קבוצה
על ידי
Short A / Long A (vowel-consonant-e) Words
Short A / Long A (vowel-consonant-e) Words איש תלוי
על ידי
Guess that animal!
Guess that animal! חידון טלויזיה
על ידי
Step 1.4
Step 1.4 השלם את המשפט
על ידי
ALL
ALL הכה את החפרפרת
על ידי
1-14 OG SDS Lesson - <s> says /z/ words Whack-a-Mole
1-14 OG SDS Lesson - <s> says /z/ words Whack-a-Mole הכה את החפרפרת
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?