קהילה

Kindergarten 6th structured literacy

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'k 6th structured literacy'

2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort מיון קבוצה
על ידי
VCe Spelling Hangman
VCe Spelling Hangman איש תלוי
על ידי
Y Says Long I
Y Says Long I הכה את החפרפרת
על ידי
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe איש תלוי
על ידי
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds חידון
על ידי
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort מיון קבוצה
על ידי
Y says Long I / Y says /y/ Sort
Y says Long I / Y says /y/ Sort מיון קבוצה
על ידי
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort מיון קבוצה
על ידי
Is y a consonant or vowel?
Is y a consonant or vowel? חידון
על ידי
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK איש תלוי
על ידי
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge)
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge) איש תלוי
על ידי
1 syllable Y says Long I
1 syllable Y says Long I איש תלוי
על ידי
-nk Match Up
-nk Match Up חידון
על ידי
1-2 OG SDS - Closed Syllable Whack-A-Mole
1-2 OG SDS - Closed Syllable Whack-A-Mole הכה את החפרפרת
על ידי
1-3 OG SDS Lesson - Closed Sllable Short a Words
1-3 OG SDS Lesson - Closed Sllable Short a Words קלפים אקראיים
על ידי
VCe Sort
VCe Sort מיון קבוצה
על ידי
VCe Match Up
VCe Match Up התאמה
על ידי
Closed and VCE Long Vowel Whack-a-mole
Closed and VCE Long Vowel Whack-a-mole הכה את החפרפרת
על ידי
1-7 OG SDS - Beginning (Initial) 3 Letter Blends (No ending blends, but does have H Brothers, FLSZ and -ck)
1-7 OG SDS - Beginning (Initial) 3 Letter Blends (No ending blends, but does have H Brothers, FLSZ and -ck) מיון קבוצה
על ידי
VCe Anagram - put letters in correct order
VCe Anagram - put letters in correct order היפוך אותיות
על ידי
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) S Blends (2 Letters Only) Reading Sort
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) S Blends (2 Letters Only) Reading Sort מצא את ההתאמה
על ידי
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) R Blends (no final blends or digraphs) Reading Sort
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) R Blends (no final blends or digraphs) Reading Sort מיון קבוצה
על ידי
1-2 OG SDS - Counting 1, 2, and 3 Syllables - Animal Themed
1-2 OG SDS - Counting 1, 2, and 3 Syllables - Animal Themed מיון קבוצה
על ידי
Nasal Blends -ng -nk Spelling
Nasal Blends -ng -nk Spelling איש תלוי
על ידי
1-2 OG SDS - Closed Syllable Identification Sort
1-2 OG SDS - Closed Syllable Identification Sort מיון קבוצה
על ידי
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) L Blends Sort
1-7 OG SDS Lesson - Beginning (Initial) L Blends Sort התאמה
על ידי
spelling consonant-le words
spelling consonant-le words היפוך אותיות
על ידי
consonant + le syllable matching
consonant + le syllable matching התאמה
על ידי
Long and Short Vowels Phonemic Awareness
Long and Short Vowels Phonemic Awareness מיון קבוצה
על ידי
vowel teams - Lexercise review
vowel teams - Lexercise review היפוך אריחים
על ידי
consonant + le picture riddles
consonant + le picture riddles מצא את ההתאמה
על ידי
WRS Book 2 Review
WRS Book 2 Review חידון
על ידי
Short A / Long A (vowel-consonant-e) Words
Short A / Long A (vowel-consonant-e) Words איש תלוי
על ידי
Plural s says /s/ and /z/
Plural s says /s/ and /z/ מיון קבוצה
על ידי
1-14 OG SDS Lesson - <s> says /z/ words Whack-a-Mole
1-14 OG SDS Lesson - <s> says /z/ words Whack-a-Mole הכה את החפרפרת
על ידי
vowel team spell-in-the-blank (ai, ay, ea, ee, oa, ou)
vowel team spell-in-the-blank (ai, ay, ea, ee, oa, ou) מצא את ההתאמה
על ידי
pick the spelling of /er/
pick the spelling of /er/ חידון
על ידי
long a and long e vowel team review (ai, ay, ee, ea)
long a and long e vowel team review (ai, ay, ee, ea) השלם את המשפט
על ידי
WRS Closed Syllable Quiz
WRS Closed Syllable Quiz חידון
על ידי
spelling long vowel sounds
spelling long vowel sounds היפוך אותיות
על ידי
Closed, Open, VCe, Vr, VV Sort #1
Closed, Open, VCe, Vr, VV Sort #1 מיון קבוצה
על ידי
long o word sort (o-e, o, ou, oa)
long o word sort (o-e, o, ou, oa) מיון קבוצה
על ידי
r-controlled sentence fill-in review
r-controlled sentence fill-in review השלם את המשפט
על ידי
long e word sort (e-e, e, -y, ea, ee)
long e word sort (e-e, e, -y, ea, ee) מיון קבוצה
על ידי
long a word sort (a-e, ay, ea, ai)
long a word sort (a-e, ay, ea, ai) מיון קבוצה
על ידי
Fundations Letter Wheel
Fundations Letter Wheel גלגל אקראי
על ידי
What is the missing digraph? Sh/Ch
What is the missing digraph? Sh/Ch חידון
על ידי
Missing Vowel
Missing Vowel חידון
על ידי
What is the Missing Digraph? (th/wh)
What is the Missing Digraph? (th/wh) חידון
על ידי
rhyming words
rhyming words חידון
על ידי
Syllables
Syllables חידון
על ידי
beginning sound match
beginning sound match חידון
על ידי
How Many Syllables?
How Many Syllables? חידון
על ידי
Verb/Adjective
Verb/Adjective חידון
על ידי
Final -y (/I/ & /E/)
Final -y (/I/ & /E/) מיון קבוצה
על ידי
1-4 OG SDS Lesson - Spelling /k/ Sound: c or k?
1-4 OG SDS Lesson - Spelling /k/ Sound: c or k? אמת או שקר
על ידי
-aNK vs. -iCK:  Which Rhymes?  (Final diagraphs vs. blends)
-aNK vs. -iCK: Which Rhymes? (Final diagraphs vs. blends) אמת או שקר
על ידי
CVC + Vowel Suffix = DOUBLING RULE
CVC + Vowel Suffix = DOUBLING RULE הכה את החפרפרת
על ידי
ee and ea homophones
ee and ea homophones פתח את התיבה
על ידי
-ge versus -dge
-ge versus -dge אמת או שקר
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?