קהילה

Kindergarten Reading 6th

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'k reading 6th'

VCe Spelling Hangman
VCe Spelling Hangman איש תלוי
על ידי
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard C and G Sort מיון קבוצה
על ידי
Y Says Long I
Y Says Long I הכה את החפרפרת
על ידי
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort
1-10 OG SDS Lesson - Closed / VCe Word Sort מיון קבוצה
על ידי
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe
Blends, c, k, -ck, nasal blends, VCe איש תלוי
על ידי
Y says Long I / Y says /y/ Sort
Y says Long I / Y says /y/ Sort מיון קבוצה
על ידי
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds
1-2 OG SDS Lesson - Phonemic Awareness Beginning Sounds חידון
על ידי
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort
1-14 OG SDS - Review Floss Rule, S says /z/, Sounds of /K/ Sort מיון קבוצה
על ידי
Letter Nn
Letter Nn הכה את החפרפרת
על ידי
Letter R r
Letter R r הכה את החפרפרת
על ידי
Letter Ii
Letter Ii הכה את החפרפרת
על ידי
Letter Aa
Letter Aa הכה את החפרפרת
על ידי
Letter Ll
Letter Ll הכה את החפרפרת
על ידי
/a/ sounds
/a/ sounds מיון קבוצה
על ידי
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK
Review Closed, VCe, Floss, H Brothers, s /z/, C K -CK איש תלוי
על ידי
Is y a consonant or vowel?
Is y a consonant or vowel? חידון
על ידי
C or K
C or K מרדף במבוך
על ידי
1 syllable Y says Long I
1 syllable Y says Long I איש תלוי
על ידי
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge)
2-9 OG SDS Lesson - Soft and Hard c and g Hangman (no -dge) איש תלוי
על ידי
Short vowels
Short vowels מיון קבוצה
על ידי
ow, ou, oi, oy
ow, ou, oi, oy מיון קבוצה
על ידי
am/an sort
am/an sort מיון קבוצה
על ידי
-nk Match Up
-nk Match Up חידון
על ידי
b vs. d
b vs. d מיון קבוצה
על ידי
L9 Sequencing Sentences (4)
L9 Sequencing Sentences (4) סדר דירוג
על ידי
Prefix Word Match 6.0
Prefix Word Match 6.0 זוגות תואמים
על ידי
 Text Structures
Text Structures מצא את ההתאמה
על ידי
Sensory Words
Sensory Words מיון קבוצה
על ידי
Match Up  Plot of a Story
Match Up Plot of a Story התאמה
על ידי
PLOT
PLOT הכה את החפרפרת
על ידי
Sort the short vowel word pictures.
Sort the short vowel word pictures. מיון קבוצה
על ידי
High Frequency Words #2
High Frequency Words #2 גלגל אקראי
על ידי
Some Letters and Keywords
Some Letters and Keywords גלגל אקראי
על ידי
-AT Word family
-AT Word family גלגל אקראי
על ידי
Spin to Win -oa
Spin to Win -oa גלגל אקראי
על ידי
How many words are in each sentence?
How many words are in each sentence? חידון טלויזיה
על ידי
Kindergarten Digraphs
Kindergarten Digraphs גלגל אקראי
על ידי
CVC words/closed syllables with digraphs
CVC words/closed syllables with digraphs גלגל אקראי
על ידי
short a
short a גלגל אקראי
על ידי
Digraphs
Digraphs גלגל אקראי
על ידי
rhyming words
rhyming words מיון קבוצה
על ידי
blending cvc
blending cvc חידון
על ידי
Sight Word Spin the Wheel
Sight Word Spin the Wheel גלגל אקראי
על ידי
Unit 1, Week 7
Unit 1, Week 7 גלגל אקראי
על ידי
-ot Word Family
-ot Word Family גלגל אקראי
על ידי
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS מיון קבוצה
על ידי
Beginning Sounds
Beginning Sounds גלגל אקראי
על ידי
Welded Sounds
Welded Sounds גלגל אקראי
על ידי
Short 'a' CVC Words
Short 'a' CVC Words התאמה
על ידי
-ab Word Family
-ab Word Family גלגל אקראי
על ידי
Letter T
Letter T הכה את החפרפרת
על ידי
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC) מיון קבוצה
על ידי
short vowel sounds
short vowel sounds מיון קבוצה
על ידי
Match Upper Case Letters Only
Match Upper Case Letters Only חידון טלויזיה
על ידי
Ending Sounds
Ending Sounds פתח את התיבה
על ידי
Find the ending blends by Christopher & Karyn
Find the ending blends by Christopher & Karyn חידון טלויזיה
על ידי
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4 מיין לקטגוריות
על ידי
Find the Match Plot of a Story
Find the Match Plot of a Story מצא את ההתאמה
על ידי
Guided Reading Questions Interactive Wheel
Guided Reading Questions Interactive Wheel גלגל אקראי
על ידי
Poetry
Poetry חידון
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?