קהילה

Kindergarten English language arts

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'kindergarten ela'

-at family
-at family התאמה
על ידי
groups /sh/ and /ch/
groups /sh/ and /ch/ מיון קבוצה
על ידי
EAT OR DRINK?
EAT OR DRINK? מיון קבוצה
על ידי
The Letter N
The Letter N מיון קבוצה
על ידי
Beginning sound M
Beginning sound M מיון קבוצה
על ידי
CHRISTMAS
CHRISTMAS גלגל אקראי
על ידי
CVC Word Match
CVC Word Match מצא את ההתאמה
על ידי
ABILITIES (KS)
ABILITIES (KS) התאמה
על ידי
FARM ANIMALS X PETS
FARM ANIMALS X PETS פתח את התיבה
על ידי
Z initial sound
Z initial sound גלגל אקראי
על ידי
Rhyming
Rhyming מצא את ההתאמה
על ידי
K, L OR M?
K, L OR M? מיון קבוצה
על ידי
Short Vowel A - CVC Match
Short Vowel A - CVC Match התאמה
על ידי
Letter Magnets
Letter Magnets מגנטים של מילים
על ידי
The Letter H
The Letter H מיון קבוצה
על ידי
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC) מיון קבוצה
על ידי
W, X, Y or Z?
W, X, Y or Z? מיון קבוצה
על ידי
ORAL TEST (KS)
ORAL TEST (KS) מיון קבוצה
על ידי
ee
ee תפזורת
על ידי
Short i
Short i גלגל אקראי
על ידי
blending cvc
blending cvc חידון
על ידי
H, I OR J?
H, I OR J? מיון קבוצה
על ידי
CVCe Picture Sort
CVCe Picture Sort מצא את ההתאמה
על ידי
DO YOU LIKE....? (KS)
DO YOU LIKE....? (KS) פתח את התיבה
על ידי
Short a or Long a
Short a or Long a מיון קבוצה
על ידי
FEELINGS (KS)
FEELINGS (KS) הכה את החפרפרת
על ידי
Word Families (-et, -ed, -en)
Word Families (-et, -ed, -en) היפוך אותיות
על ידי
ee
ee התאמה
על ידי
Ay family
Ay family התאמה
על ידי
Blending Words ASTIPN
Blending Words ASTIPN מצא את ההתאמה
על ידי
V initial sound
V initial sound קלפים אקראיים
על ידי
CVC Nonsense Words
CVC Nonsense Words גלגל אקראי
על ידי
CVCe
CVCe פתח את התיבה
על ידי
Beginning Sound
Beginning Sound התאמה
על ידי
shapes
shapes מצא את ההתאמה
על ידי
long vowels
long vowels מיון קבוצה
על ידי
Seasons
Seasons מיון קבוצה
על ידי
rhyming words
rhyming words גלגל אקראי
על ידי
Fiction vs. Nonfiction
Fiction vs. Nonfiction מיון קבוצה
על ידי
Uppercase / Lowercase 1
Uppercase / Lowercase 1 התאמה
על ידי
The Letter F
The Letter F מיון קבוצה
על ידי
Sight Word Spin the Wheel
Sight Word Spin the Wheel גלגל אקראי
על ידי
Kindergarten Spinner cvc Words
Kindergarten Spinner cvc Words גלגל אקראי
על ידי
Where is the ttttttt?
Where is the ttttttt? מיון קבוצה
על ידי
CVC matching pairs
CVC matching pairs זוגות תואמים
על ידי
sh
sh מיון קבוצה
על ידי
Short o/ short u discrimination and CVC spelling
Short o/ short u discrimination and CVC spelling חידון
על ידי
Final Sound Picture Sort
Final Sound Picture Sort מיון קבוצה
על ידי
R-Controlled Vowels
R-Controlled Vowels מיון קבוצה
על ידי
Diphthongs
Diphthongs מיון קבוצה
על ידי
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt פתח את התיבה
על ידי
OUTDOORS X ANIMALS
OUTDOORS X ANIMALS מיון קבוצה
על ידי
Number Word&Quantity
Number Word&Quantity פוצץ בלון
על ידי
Short i Whack-a-mole
Short i Whack-a-mole הכה את החפרפרת
על ידי
 Summer  vocabulary Matching
Summer vocabulary Matching דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Letter L or Letter K ?!
Letter L or Letter K ?! מיון קבוצה
על ידי
Feelings
Feelings חידון
על ידי
Prepositions - Match up K-1
Prepositions - Match up K-1 התאמה
על ידי
CVC Short /a/ Words
CVC Short /a/ Words מצא את ההתאמה
על ידי
Describing Using EET
Describing Using EET פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?