קהילה

Multisyllable

דוגמאות מהקהילה שלנו

334 תוצאות עבור 'multisyllable'

Multisyllable Words
Multisyllable Words התאמה
על ידי
Multisyllable Words
Multisyllable Words מיון קבוצה
על ידי
Multisyllable Words
Multisyllable Words גלגל אקראי
על ידי
Megawords 1 List 1-4 review
Megawords 1 List 1-4 review גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable Vowel Teams
Multisyllable Vowel Teams מיון קבוצה
על ידי
Multisyllable Words in Sentences
Multisyllable Words in Sentences קלפים אקראיים
על ידי
Decoding multisyllable words
Decoding multisyllable words פתח את התיבה
על ידי
Spelling Multisyllable words
Spelling Multisyllable words איש תלוי
על ידי
Multisyllable Words with Blends
Multisyllable Words with Blends גלגל אקראי
על ידי
3.4 Multisyllable + Prefix
3.4 Multisyllable + Prefix קלפים אקראיים
על ידי
Multisyllable Words (Nonsense Words)
Multisyllable Words (Nonsense Words) גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable spelling
Multisyllable spelling הכה את החפרפרת
על ידי
Unjumble words with suffixes
Unjumble words with suffixes בטל את הערבוב
על ידי
Multisyllable Words
Multisyllable Words מיון קבוצה
על ידי
 Multisyllable Words
Multisyllable Words קלפים אקראיים
על ידי
long /i/ word family lists
long /i/ word family lists מיון קבוצה
על ידי
C-le sentences unjumble
C-le sentences unjumble בטל את הערבוב
על ידי
Multisyllable Words W/ Blends 2
Multisyllable Words W/ Blends 2 היפוך אותיות
על ידי
Multisyllable R Controlled Vowel Words
Multisyllable R Controlled Vowel Words גלגל אקראי
על ידי
B5L3 doubling rule & -ed/-ing suffixes (4 stories)
B5L3 doubling rule & -ed/-ing suffixes (4 stories) השלם את המשפט
על ידי
2 syllable sort  -  vc.cv,  v.ccv,  vcc.v
2 syllable sort - vc.cv, v.ccv, vcc.v מיון קבוצה
על ידי
tion BOOM! phrases
tion BOOM! phrases קלפים אקראיים
על ידי
Reading Multisyllable Words
Reading Multisyllable Words קלפים אקראיים
על ידי
Closed Multisyllable words
Closed Multisyllable words גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable/Sight Words
Multisyllable/Sight Words גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable R Controlled
Multisyllable R Controlled היפוך אותיות
על ידי
Multisyllable Words 8.2
Multisyllable Words 8.2 גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable Match (all vowel teams and diphthongs)
Multisyllable Match (all vowel teams and diphthongs) מצא את ההתאמה
על ידי
doubling rule T or F
doubling rule T or F אמת או שקר
על ידי
Missing word sentences - long /a/
Missing word sentences - long /a/ התאמה
על ידי
 Multisyllable R Controlled Vowel Words
Multisyllable R Controlled Vowel Words גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable Words
Multisyllable Words גלגל אקראי
על ידי
Multisyllable words
Multisyllable words קלפים אקראיים
על ידי
Multisyllable Units
Multisyllable Units מצא את ההתאמה
על ידי
Barton 7.4 -ure/sure/ture
Barton 7.4 -ure/sure/ture חידון טלויזיה
על ידי
long /i/ compound words
long /i/ compound words פוצץ בלון
על ידי
make multisyllable words (long o)
make multisyllable words (long o) התאמה
על ידי
RAZ - The Kind Knight (sequence story)
RAZ - The Kind Knight (sequence story) התאמה
על ידי
Multisyllable Words with ai/ ay
Multisyllable Words with ai/ ay היפוך אותיות
על ידי
Multisyllable words
Multisyllable words גלגל אקראי
על ידי
Vr sentence unjumble
Vr sentence unjumble בטל את הערבוב
על ידי
Long vowels mazes
Long vowels mazes מרדף במבוך
על ידי
tiger - guess the words
tiger - guess the words איש תלוי
על ידי
rabbit, tiger syll div (identify words w/ 2 closed sylls)
rabbit, tiger syll div (identify words w/ 2 closed sylls) הכה את החפרפרת
על ידי
Tiger words memory match
Tiger words memory match זוגות תואמים
על ידי
Closed/Silent E/-ive Exception Multisyllable
Closed/Silent E/-ive Exception Multisyllable קלפים אקראיים
על ידי
2 syllable anagrams
2 syllable anagrams היפוך אותיות
על ידי
Consonant-le BOOM! phrases
Consonant-le BOOM! phrases קלפים אקראיים
על ידי
Bossy-R unjumble sentences #2
Bossy-R unjumble sentences #2 בטל את הערבוב
על ידי
long /a/ complete the sentences
long /a/ complete the sentences השלם את המשפט
על ידי
Multisyllable Words 8.2 Cards
Multisyllable Words 8.2 Cards גלגל אקראי
על ידי
turtle words sort
turtle words sort מיון קבוצה
על ידי
ture/sure/ure pronounciation sort
ture/sure/ure pronounciation sort מיון קבוצה
על ידי
tiger vs. rabbit words
tiger vs. rabbit words מרדף במבוך
על ידי
Rabbit sentences unjumble
Rabbit sentences unjumble בטל את הערבוב
על ידי
BOOM! Bossy-R sentences (long)
BOOM! Bossy-R sentences (long) קלפים אקראיים
על ידי
 Multisyllable Words 2
Multisyllable Words 2 גלגל אקראי
על ידי
 Wilson 5.4 Multisyllable Words
Wilson 5.4 Multisyllable Words הכה את החפרפרת
על ידי
Multisyllable Floss/Blend Words
Multisyllable Floss/Blend Words פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?