קהילה

Orton Gillingham

דוגמאות מהקהילה שלנו

8,150 תוצאות עבור 'orton gillingham'

FLOSS Rule Quiz
FLOSS Rule Quiz חידון
על ידי
To, Too, or Two
To, Too, or Two מיון קבוצה
על ידי
c, k, or ck
c, k, or ck חידון טלויזיה
על ידי
igh Missing Word
igh Missing Word השלם את המשפט
על ידי
FLOSS rule
FLOSS rule מטוס
על ידי
1:1:1 Rule Spinner
1:1:1 Rule Spinner גלגל אקראי
על ידי
Finish the Word Game: ou, ow, aw, au
Finish the Word Game: ou, ow, aw, au חידון
על ידי
ge/dge, k/ck, ch/tch Gameshow
ge/dge, k/ck, ch/tch Gameshow חידון טלויזיה
על ידי
-ed with 1-1-1 rule
-ed with 1-1-1 rule מיון קבוצה
על ידי
Open or Closed Syllables
Open or Closed Syllables מיון קבוצה
על ידי
Prefix re- Matching Pairs
Prefix re- Matching Pairs זוגות תואמים
על ידי
G and J Sound Sort
G and J Sound Sort אמת או שקר
על ידי
Digraph Memory Game
Digraph Memory Game זוגות תואמים
על ידי
Sort: Voice and Unvoiced /th/
Sort: Voice and Unvoiced /th/ מיון קבוצה
על ידי
nk, ng Glued Sounds
nk, ng Glued Sounds מיון קבוצה
על ידי
Fill in the Blank: oy, oi, ow, ou
Fill in the Blank: oy, oi, ow, ou חידון
על ידי
R Blend Match Game
R Blend Match Game מצא את ההתאמה
על ידי
BOOM! -ck (40 words/4 BOOM! cards)
BOOM! -ck (40 words/4 BOOM! cards) קלפים אקראיים
על ידי
BOOM! Vce (a_e) Words (37 words/4 BOOM! cards)
BOOM! Vce (a_e) Words (37 words/4 BOOM! cards) קלפים אקראיים
על ידי
Stage 1 Red Words
Stage 1 Red Words גלגל אקראי
על ידי
-ed Sound Sort
-ed Sound Sort מיון קבוצה
על ידי
morphology match up
morphology match up התאמה
על ידי
Closed, Open, Neither Sort #2
Closed, Open, Neither Sort #2 מיון קבוצה
על ידי
Six Syllable Type Sort
Six Syllable Type Sort מיון קבוצה
על ידי
6.5 Jobs of Silent-E 1
6.5 Jobs of Silent-E 1 חידון
על ידי
Barton Sight Words Level 5.1
Barton Sight Words Level 5.1 איש תלוי
על ידי
Schwa Hangman
Schwa Hangman איש תלוי
על ידי
FLOSS
FLOSS חידון
על ידי
Open Syllables vs. Closed Syllables
Open Syllables vs. Closed Syllables מיון קבוצה
על ידי
/er/ sound card deck (er, ir, ur) pictures only
/er/ sound card deck (er, ir, ur) pictures only קלפים אקראיים
על ידי
/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words
/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words קלפים אקראיים
על ידי
3.9 ch or tch?
3.9 ch or tch? חידון
על ידי
Level 3.1 - 3.5 Character Boom (extra Fluency)
Level 3.1 - 3.5 Character Boom (extra Fluency) קלפים אקראיים
על ידי
Wilson 9.2 ee ey e e-e spelling
Wilson 9.2 ee ey e e-e spelling חידון
על ידי
Barton 2.3 Read these Phrases
Barton 2.3 Read these Phrases מיון קבוצה
על ידי
Just Words Unit 1-7 Review Words, Phrases, Sentences (Mid-Term Review)
Just Words Unit 1-7 Review Words, Phrases, Sentences (Mid-Term Review) פתח את התיבה
על ידי
Bossy R Spelling Maze
Bossy R Spelling Maze מרדף במבוך
על ידי
Just Words Unit 8 Double, Drop or Just + Review
Just Words Unit 8 Double, Drop or Just + Review מיון קבוצה
על ידי
Floss Rule, Barton 3.5
Floss Rule, Barton 3.5 זוגות תואמים
על ידי
Double Drop Words (that look alike!)
Double Drop Words (that look alike!) קלפים אקראיים
על ידי
3.1 Open the Box Boom!
3.1 Open the Box Boom! פתח את התיבה
על ידי
6.5 Jobs of Silent-E 2
6.5 Jobs of Silent-E 2 חידון
על ידי
Syllable Division
Syllable Division חידון טלויזיה
על ידי
3 Sounds of -ed flashcards
3 Sounds of -ed flashcards קלפים אקראיים
על ידי
UR vs. IR spelling quiz
UR vs. IR spelling quiz חידון
על ידי
S Blend Hangman
S Blend Hangman איש תלוי
על ידי
Consonant-le matching game
Consonant-le matching game מצא את ההתאמה
על ידי
c-le Airplane
c-le Airplane מטוס
על ידי
VCV and VCCV syllable division
VCV and VCCV syllable division חידון
על ידי
OG111 Split vowels or vowel team?
OG111 Split vowels or vowel team? חידון
על ידי
c, k, ck sort
c, k, ck sort מיין לקטגוריות
על ידי
Ending Blend Cloze Sentence
Ending Blend Cloze Sentence השלם את המשפט
על ידי
Syllable Types Hangman
Syllable Types Hangman איש תלוי
על ידי
Vowel Teams Fill in the Blank 2
Vowel Teams Fill in the Blank 2 קלפים אקראיים
על ידי
Matching Pairs (ea)
Matching Pairs (ea) זוגות תואמים
על ידי
Compound Words Hangman
Compound Words Hangman איש תלוי
על ידי
morphology flash cards
morphology flash cards כרטיסי הבזק
על ידי
-tion or -sion Sort
-tion or -sion Sort מיון קבוצה
על ידי
oi and oy Balloon Pop
oi and oy Balloon Pop פוצץ בלון
על ידי
 EE/EA Homophone Memory Game
EE/EA Homophone Memory Game זוגות תואמים
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?