קהילה

Orton Gillingham

דוגמאות מהקהילה שלנו

4768 תוצאות עבור 'orton gillingham'

c, k, or ck
c, k, or ck חידון טלויזיה
על ידי
nk, ng Glued Sounds
nk, ng Glued Sounds מיון קבוצה
על ידי
Sort: Voice and Unvoiced /th/
Sort: Voice and Unvoiced /th/ מיון קבוצה
על ידי
Digraph Memory Game
Digraph Memory Game זוגות תואמים
על ידי
Open or Closed Syllables
Open or Closed Syllables מיון קבוצה
על ידי
Prefix re- Matching Pairs
Prefix re- Matching Pairs זוגות תואמים
על ידי
R Blend Match Game
R Blend Match Game מצא את ההתאמה
על ידי
BOOM! Vce (a_e) Words (37 words/4 BOOM! cards)
BOOM! Vce (a_e) Words (37 words/4 BOOM! cards) קלפים אקראיים
על ידי
BOOM! -ck (40 words/4 BOOM! cards)
BOOM! -ck (40 words/4 BOOM! cards) קלפים אקראיים
על ידי
1:1:1 Rule Spinner
1:1:1 Rule Spinner גלגל אקראי
על ידי
UR vs. IR spelling quiz
UR vs. IR spelling quiz חידון
על ידי
-ed Sound Sort
-ed Sound Sort מיון קבוצה
על ידי
Fill in the Blank: oy, oi, ow, ou
Fill in the Blank: oy, oi, ow, ou חידון
על ידי
G and J Sound Sort
G and J Sound Sort אמת או שקר
על ידי
Compound Words Hangman
Compound Words Hangman איש תלוי
על ידי
igh Missing Word
igh Missing Word מילה חסרה
על ידי
3 Sounds of -ed flashcards
3 Sounds of -ed flashcards קלפים אקראיים
על ידי
30c Multisyllabic Words Spell It
30c Multisyllabic Words Spell It איש תלוי
על ידי
30c Multisyllabic Words Match
30c Multisyllabic Words Match זוגות תואמים
על ידי
FLOSS Rule Quiz
FLOSS Rule Quiz חידון
על ידי
35a Digraph OA - Match
35a Digraph OA - Match זוגות תואמים
על ידי
Stage 1 Red Words
Stage 1 Red Words גלגל אקראי
על ידי
Rhyming activity
Rhyming activity זוגות תואמים
על ידי
 EE/EA Homophone Memory Game
EE/EA Homophone Memory Game זוגות תואמים
על ידי
OG111 Split vowels or vowel team?
OG111 Split vowels or vowel team? חידון
על ידי
38a Suffixes ly, ful, less, & er Missing Word
38a Suffixes ly, ful, less, & er Missing Word מילה חסרה
על ידי
Vowel Teams Fill in the Blank 2
Vowel Teams Fill in the Blank 2 קלפים אקראיים
על ידי
c, k, ck sort
c, k, ck sort מיין לקטגוריות
על ידי
Lego DC Super Villians
Lego DC Super Villians זוגות תואמים
על ידי
c-le Airplane
c-le Airplane מטוס
על ידי
C-le Double or Nothing Game Show
C-le Double or Nothing Game Show חידון טלויזיה
על ידי
morphology match up
morphology match up התאמה
על ידי
CONSONANT -LE Gameshow
CONSONANT -LE Gameshow חידון טלויזיה
על ידי
c-le Spelling
c-le Spelling היפוך אותיות
על ידי
C-le Open or Closed Nonsense Word Sort
C-le Open or Closed Nonsense Word Sort מיון קבוצה
על ידי
-tion or -sion Sort
-tion or -sion Sort מיון קבוצה
על ידי
morphology flash cards
morphology flash cards כרטיסי הבזק
על ידי
Matching Pairs (ea)
Matching Pairs (ea) זוגות תואמים
על ידי
-ed with 1-1-1 rule
-ed with 1-1-1 rule מיון קבוצה
על ידי
Consonant-le matching game
Consonant-le matching game מצא את ההתאמה
על ידי
FLOSS rule
FLOSS rule מטוס
על ידי
/oo/ Sound Airplane
/oo/ Sound Airplane מטוס
על ידי
Six Syllable Type Sort
Six Syllable Type Sort מיון קבוצה
על ידי
IMSE T Blends Sentences
IMSE T Blends Sentences כרטיסי הבזק
על ידי
To, Too, or Two
To, Too, or Two מיון קבוצה
על ידי
Suffix -ly Match
Suffix -ly Match מצא את ההתאמה
על ידי
Floss Rule, Barton 3.5
Floss Rule, Barton 3.5 זוגות תואמים
על ידי
Bossy R Spelling Maze
Bossy R Spelling Maze מרדף במבוך
על ידי
/er/ sound card deck (er, ir, ur) pictures only
/er/ sound card deck (er, ir, ur) pictures only קלפים אקראיים
על ידי
/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words
/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words קלפים אקראיים
על ידי
3.9 ch or tch?
3.9 ch or tch? חידון
על ידי
OW Sorting Game
OW Sorting Game מיון קבוצה
על ידי
-ey vocabulary match up
-ey vocabulary match up התאמה
על ידי
oo, ew & ou High noon Lesson 46
oo, ew & ou High noon Lesson 46 מסוע
על ידי
Step Up to Writing Sample Paragraph-Yellowstone
Step Up to Writing Sample Paragraph-Yellowstone התאמה
על ידי
oi and oy Balloon Pop
oi and oy Balloon Pop פוצץ בלון
על ידי
Sp, St, Squ, -tch, Scr
Sp, St, Squ, -tch, Scr חידון
על ידי
Ending Blend Cloze Sentence
Ending Blend Cloze Sentence מילה חסרה
על ידי
OG Red Words 5
OG Red Words 5 זוגות תואמים
על ידי
3.1 Open the Box Boom!
3.1 Open the Box Boom! פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?