קהילה

Vocational / Technical Education

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'vocational technical education'

Workplace Readiness 20 Questions 1
Workplace Readiness 20 Questions 1 חידון
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 14
Dojo Lab 1101 PBQ 14 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 8
Dojo Lab 1101 PBQ 8 התאמה
על ידי
Microsoft Features and Tools - Comptia A+ 1102
Microsoft Features and Tools - Comptia A+ 1102 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 22
Dojo Lab 1101 PBQ 22 התאמה
על ידי
Malware - Comptia A+ 1102
Malware - Comptia A+ 1102 התאמה
על ידי
Windows Commands - Comptia A+ 1102
Windows Commands - Comptia A+ 1102 התאמה
על ידי
Mixed Up Job Interview
Mixed Up Job Interview גלגל אקראי
על ידי
Microsoft Features and Tools - CompTIA A+ 1102
Microsoft Features and Tools - CompTIA A+ 1102 התאמה
על ידי
Phrasal Verbs with GET
Phrasal Verbs with GET התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 15
Dojo Lab 1101 PBQ 15 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 21
Dojo Lab 1101 PBQ 21 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 20
Dojo Lab 1101 PBQ 20 התאמה
על ידי
CompTIA A+ - 1101 - 568A Standard Colors
CompTIA A+ - 1101 - 568A Standard Colors התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 11
Dojo Lab 1101 PBQ 11 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
CompTIA Troubleshooting Methodology
CompTIA Troubleshooting Methodology מיון קבוצה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 1
Dojo Lab 1101 PBQ 1 התאמה
על ידי
Social Engineering - Comptia A+ 1102
Social Engineering - Comptia A+ 1102 התאמה
על ידי
Linux Commands - CompTIA A+ 1102
Linux Commands - CompTIA A+ 1102 התאמה
על ידי
LCD Technologies
LCD Technologies מיון קבוצה
על ידי
Kiwi's Copy of Ethenet / Coaxial Cable and Fiber Standards  Comptia A+ 1101
Kiwi's Copy of Ethenet / Coaxial Cable and Fiber Standards Comptia A+ 1101 התאמה
על ידי
1  Kiwi's Copy of Cables and connectors Comptia A+ 1101
1 Kiwi's Copy of Cables and connectors Comptia A+ 1101 התאמה
על ידי
2 Kiwi's Copy of Copy of Cables and connectors Comptia A+ 1101
2 Kiwi's Copy of Copy of Cables and connectors Comptia A+ 1101 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 18
Dojo Lab 1101 PBQ 18 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 24
Dojo Lab 1101 PBQ 24 התאמה
על ידי
Conversation Game
Conversation Game גלגל אקראי
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 10
Dojo Lab 1101 PBQ 10 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Power & Sleep Options (Desktops)
Power & Sleep Options (Desktops) התאמה
על ידי
 Motherboard
Motherboard דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Time AM or PM?
Time AM or PM? חידון
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 4
Dojo Lab 1101 PBQ 4 סדר דירוג
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 2
Dojo Lab 1101 PBQ 2 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 13
Dojo Lab 1101 PBQ 13 התאמה
על ידי
CompTIA A+ 220-1101 Laser Printing Process
CompTIA A+ 220-1101 Laser Printing Process דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Laptop Hardware Components
Laptop Hardware Components דיאגרמה עם תוויות
על ידי
 2.1  Customer Service Skills
2.1 Customer Service Skills מצא את ההתאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 5
Dojo Lab 1101 PBQ 5 התאמה
על ידי
Chapter 2 PC & Networking Tool Practice
Chapter 2 PC & Networking Tool Practice התאמה
על ידי
Computer Motherboard
Computer Motherboard דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 6
Dojo Lab 1101 PBQ 6 התאמה
על ידי
Compare and Contrast LCD and OLED
Compare and Contrast LCD and OLED מיון קבוצה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 3
Dojo Lab 1101 PBQ 3 התאמה
על ידי
Network + Ports N10-008
Network + Ports N10-008 התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 12
Dojo Lab 1101 PBQ 12 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Places in the Community Quiz
Places in the Community Quiz חידון
על ידי
Workplace Readiness 1
Workplace Readiness 1 חידון
על ידי
Windows Installation Types
Windows Installation Types התאמה
על ידי
CompTIA A+ | Port to Protocol
CompTIA A+ | Port to Protocol התאמה
על ידי
Farm Animals
Farm Animals היפוך אותיות
על ידי
Past Continuous/Progressive Tense
Past Continuous/Progressive Tense השלם את המשפט
על ידי
Workplace Readiness Terms 2
Workplace Readiness Terms 2 התאמה
על ידי
Korean Vokal Rangkap
Korean Vokal Rangkap התאמה
על ידי
Dojo Lab 1101 PBQ 9
Dojo Lab 1101 PBQ 9 התאמה
על ידי
Motherboard Components
Motherboard Components דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Life Skills Hard skills VS Soft skills
Life Skills Hard skills VS Soft skills מיון קבוצה
על ידי
L4 Much or Many?
L4 Much or Many? חידון
על ידי
Personal Information Review
Personal Information Review חידון
על ידי
Business Idiomatic Expressions
Business Idiomatic Expressions חידון
על ידי
Comp Sci thing
Comp Sci thing חידון טלויזיה
על ידי
Match Theorists with Theory
Match Theorists with Theory התאמה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?