קהילה

Wilson

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'wilson'

1.4 Bonus Letter Spelling
1.4 Bonus Letter Spelling היפוך אותיות
על ידי
2.4 Cloze
2.4 Cloze השלם את המשפט
על ידי
Wilson Step 9.1 to 9.4
Wilson Step 9.1 to 9.4 מיון קבוצה
על ידי
5.5 open a exception
5.5 open a exception בטל את הערבוב
על ידי
Pop the Welded Sounds and Bonus Letters
Pop the Welded Sounds and Bonus Letters פוצץ בלון
על ידי
Wilson 1.1 Words (a)
Wilson 1.1 Words (a) כרטיסי הבזק
על ידי
7.4 -tion Jumbled Syllables
7.4 -tion Jumbled Syllables בטל את הערבוב
על ידי
Wilson 5.2 (fat stack 1, 100 words)
Wilson 5.2 (fat stack 1, 100 words) כרטיסי הבזק
על ידי
Blends and Glued Sounds Wilson 2.4
Blends and Glued Sounds Wilson 2.4 מיון קבוצה
על ידי
7.1 HFW sentences
7.1 HFW sentences היפוך אותיות
על ידי
3.0 High Frequency Words
3.0 High Frequency Words גלגל אקראי
על ידי
3.3 A/B Sentence Switch
3.3 A/B Sentence Switch בטל את הערבוב
על ידי
6.3 Hangman
6.3 Hangman איש תלוי
על ידי
3.4 Syllable Sort
3.4 Syllable Sort בטל את הערבוב
על ידי
Wilson 4.2 Real Words
Wilson 4.2 Real Words קלפים אקראיים
על ידי
Step 5 High Frequency Words
Step 5 High Frequency Words קלפים אקראיים
על ידי
Wilson 4.3 Sentence Fluency
Wilson 4.3 Sentence Fluency קלפים אקראיים
על ידי
1.3A and 1.4A  Missing Word
1.3A and 1.4A Missing Word השלם את המשפט
על ידי
Bonus letters, digraphs, and all, oh my! Wilson 1.4
Bonus letters, digraphs, and all, oh my! Wilson 1.4 חידון טלויזיה
על ידי
Wilson 5.2 Find the open syllable!
Wilson 5.2 Find the open syllable! חידון טלויזיה
על ידי
WRS Wilson 7.4 spelling
WRS Wilson 7.4 spelling איש תלוי
על ידי
1.5 The Tan Duck
1.5 The Tan Duck בטל את הערבוב
על ידי
Find the Digraph (Wilson 1.3)
Find the Digraph (Wilson 1.3) חידון טלויזיה
על ידי
Step 6.1-6.4 (No 6.4 Nonsense Words)
Step 6.1-6.4 (No 6.4 Nonsense Words) קלפים אקראיים
על ידי
7.4 sion   /shun/ or /zhun/
7.4 sion /shun/ or /zhun/ מיון קבוצה
על ידי
7.1 Word Reading Practice
7.1 Word Reading Practice זוגות תואמים
על ידי
4.1 Space Matching
4.1 Space Matching זוגות תואמים
על ידי
Step 3 Vocab Matching
Step 3 Vocab Matching התאמה
על ידי
6.1 Fill in the Blank
6.1 Fill in the Blank השלם את המשפט
על ידי
2.2 nd 2.1 HFW
2.2 nd 2.1 HFW גלגל אקראי
על ידי
Whack 1.4 - bonus letter sort
Whack 1.4 - bonus letter sort הכה את החפרפרת
על ידי
Wilson Step 1 ff-ll-ss
Wilson Step 1 ff-ll-ss מיון קבוצה
על ידי
2.3 Words
2.3 Words איש תלוי
על ידי
5.4 Pig Game
5.4 Pig Game קלפים אקראיים
על ידי
2.4 P. 92 and 93 Cloze Sentences
2.4 P. 92 and 93 Cloze Sentences מצא את ההתאמה
על ידי
1.4 Spell the Words
1.4 Spell the Words איש תלוי
על ידי
5.4 Mixed Up Sentences
5.4 Mixed Up Sentences בטל את הערבוב
על ידי
Step 5.1 vowel sounds
Step 5.1 vowel sounds חידון
על ידי
1.4 - bonus letter sort
1.4 - bonus letter sort מיון קבוצה
על ידי
Step 4 End Syllable Sort Review
Step 4 End Syllable Sort Review מיין לקטגוריות
על ידי
2.1 Sentences
2.1 Sentences קלפים אקראיים
על ידי
2.3 Cloze
2.3 Cloze השלם את המשפט
על ידי
7.5 Contractions / Wilson Reading
7.5 Contractions / Wilson Reading התאמה
על ידי
Wilson Sort 8.3 (er, ir, ur)
Wilson Sort 8.3 (er, ir, ur) מיון קבוצה
על ידי
Wilson 1.3 Digraph Sort with nonsense
Wilson 1.3 Digraph Sort with nonsense מיון קבוצה
על ידי
1.6 Nonsense Sort
1.6 Nonsense Sort מיון קבוצה
על ידי
Wilson Sentences 1.4
Wilson Sentences 1.4 השלם את המשפט
על ידי
Airplane 2.4 Find the Rhyming Words
Airplane 2.4 Find the Rhyming Words מטוס
על ידי
WRS 1.6 Matching Activity
WRS 1.6 Matching Activity מצא את ההתאמה
על ידי
1.5 Matching Pairs
1.5 Matching Pairs זוגות תואמים
על ידי
2.1 -ng Reading Words
2.1 -ng Reading Words גלגל אקראי
על ידי
Wilson Step 1 Plural Noun Suffix -s or -es
Wilson Step 1 Plural Noun Suffix -s or -es מיון קבוצה
על ידי
2.1 -ng and -nk
2.1 -ng and -nk קלפים אקראיים
על ידי
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
Wilson 5.4 fat stack (100 words) כרטיסי הבזק
על ידי
6.2 Open the Box
6.2 Open the Box קלפים אקראיים
על ידי
Wilson 4.1 Long Vowel vs Short Vowel
Wilson 4.1 Long Vowel vs Short Vowel מיון קבוצה
על ידי
9.6 ea :long and short e
9.6 ea :long and short e מיון קבוצה
על ידי
6.2 Sounds of /ed/
6.2 Sounds of /ed/ מיון קבוצה
על ידי
1.6 Hangman
1.6 Hangman איש תלוי
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?