1) How many? a) 5 b) 4 2) How many? a) 2 b) 3 3) How many? a) 5 b) 4 4) How many? a) 10 b) 9 5) How many? a) 7 b) 6 6) How many? a) 8 b) 7 7) How many? a) 8 b) 7

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?