1) ba_ a) b) 2) sa_ a) b) 3) mu_ a) b) 4) si_ a) b)

blending cv- cvc

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?