Brže osmislite bolja predavanja

Pronađi podudarnost

Odaberite podudarne odgovore i tako ih uklonite. Nastavite dok ne riješite sve.


Primjeri

Kratice
Kratice
autor
Pronađi podudarnost
Pokrštenje Hrvata
Pokrštenje Hrvata
Pronađi podudarnost
Dijete i zdravlje
Dijete i zdravlje
autor
Pronađi podudarnost
Geometrija 3.r
Geometrija 3.r
Pronađi podudarnost
Vrste lirskih pjesama
Vrste lirskih pjesama
Pronađi podudarnost
 Vrste riječi, 4.r.
Vrste riječi, 4.r.
Pronađi podudarnost
Imenice u jednini i množini
Imenice u jednini i množini
autor
Pronađi podudarnost

Saznajte više o drugim predlošcima