Brže osmislite bolja predavanja

Vrati raspored

Povucite i ispustite riječi da biste razmjestili svaku rečenicu u odgovarajućem redoslijedu.


Primjeri

Saznajte više o drugim predlošcima