Kijelentő mondat - Érzelem nélkül közlünk, megállapítunk., Kérdő mondat - Tudakozódunk, érdeklődünk valami iránt., Felkiáltó mondat - Indulatainkat, érzéseinket (örömünket, fájdalmunkat) fejezzük ki., Felszólító mondat - Kérést, parancsot vagy tiltást fejezünk ki., Óhajtó mondat - Kívánságainkat, vágyainkat fejezzük ki.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?