1) „Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok!" a) felsorolás b) fokozás c) anafora 2) „Inkább ma száraz barna kenyeret,Mint holnap lágy fehér cipót, apám... " a) irónia b) ellentét c) figura etymologica 3) „...most látom, milyen óriás ő... "   a) fokozás b) halmozás c) túlzás 4) „Szeretlek, te édes mostoha!” a) oximoron b) túlzás c) felsorolás 5) „Húsz esztendőm hatalom, | húsz esztendőm eladom.  a) anafóra b) ellentét c) felsorolás 6) „Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm." a) felsorolás b) halmozás c) paradoxon 7) „Tanulj dalt a zengő zivatartól,| Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl." a) felsorolás b) halmozás c) oximoron 8) „Fejem fölé a csillagok jeges tüzet kavarnak..." a) oximoron b) felsorolás c) fokozás 9) „vad férfiak fegyvert s hatalmat érő| nyugalma nyugtat ..." a) fokozás b) halmozás c) figura etymologica 10) „Barlangjában belől bömböl a mord medve." a) alliteráció b) figura etymolgica c) ellentét 11) „csak vidám kedélyed világa világít" a) paradoxon b) ellentét c) figura etymolgica

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?