Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Az őszirózsás forradalom ... tört ki. a) 1918. októberben b) 1919. márciusában c) 1918. novemberében d) 1919. augusztusában 2) Magyarország államformája 1918-ban ... lett. a) alkotmányos monarchia b) köztársaság c) népköztársaság d) királyság 3) Magyarország első köztársasági elnöke ... lett. a) Kun Béla b) Wekerle Sándor c) Tisza István d) Károlyi Mihály 4) A Vix-jegyzék újabb területek átadását követelte a ... a) cseheknek b) románoknak c) cseheknek d) szlovákoknak 5) A Tanácsköztársaság legfőbb hatalmi szerve a ... volt. a) Vörös Hadsereg b) Forradalmi törvényszék c) Forradalmi Kormányzótanács d) Vörös Őrség 6) A Tanácsköztársaság nem vezetett be ... a) államosításokat b) kulturális intézkedéseket c) szociális reformokat d) földreformot 7) Az északi hadjárat tervét ... dolgozta ki. a) Kun Béla b) Stormfeld Aurél c) Garbai Sándor d) Cserny József 8) Horthy Miklóst ... választották kormányzóvá. a) 1919-ben b) 1920-ban c) 1921-ben d) 1922-ben 9) A trianoni békét ... írták alá. a) 1920. július 4-én b) 1920. június 14-én c) 1920. július 24-én d) 1920. június 4-én 10) A békében a Felvidék ... került. a) Ukrajnához b) Csehszlovákiához c) Romániához d) a SZHSZK-hoz 11) Magyarország elvesztette területének kb. ... %-át. a) 50 b) 60 c) 70 d) 80 12) Az elcstolt területeken közel ... millió magyar élt. a) 3,3 b) 2,5 c) 2,9 d) 3,5 13) A revizionisták a ... törekedtek. a) a hadsereg fejlesztésére b) a jóvátétel megtagadására c) a béke felülvizsgálatára d) a gazdaság fejlesztésére 14) A numerus clausus törvényt ... vezette be. a) Bethlen István b) Teleki Pál c) Horthy Miklós d) Gömbös Gyula 15) A Bethleni konszolidáció lépései közt nem szerepelt ... a) a kiegyzés az SZDP-vel b) fellépés a jobboldal ellen c) a földreform d) az Eygséges Párt létrehozása 16) A korszakban a választási rendszer ... volt. a) demokratikus b) antidemokratikus c) széleskörű d) liberális 17) A pengő a ... váltotta fel 1927-ben. a) forintot b) koronát c) márkát d) dénárt 18) A gazdasági válságot ... küzdöttük le. a) takarékossági intézkedésekkel b) kereskedelmi egyezményekkel c) fegyverkezéssel d) iparosítással 19) Gömbös Gyula programját ... hívták. a) Nemzeti Program b) Nemzeti Terv c) Nemzeti Munkaterv d) Nemzeti Segélynek 20) A győri program a ... fejlesztésére irányult. a) az infrastrúktúra b) a hadsereg c) a pénzügyek d) a munkáskamarák 21) A magyar külpolitákát az 1930-as években a ... orientáció jellemezte. a) angol-francia b) olasz-osztrák c) német-olasz d) szovjet-lengyel 22) A kisantant tagjai közt ... nem szerepelt. a) Románia b) Ausztria c) Csehszlovákia d) SZHSZK

Mo. a Horthy-korszakban

szerző: Névtelen

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon