ÁTLAG(szám1; [szám2]; ...) - Argumentumainak átlagát számítja ki. , SZUM(szám1; [szám2];... ) - Kiszámítja az argumentumként megadott számok összegét. Az argumentumokban megadható tartomány, cellahivatkozás, tömb, állandó, képlet vagy másik függvény eredménye., MIN(szám1; [szám2]; ...) - Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg., MAX(szám1; [szám2]; ...) - Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg., SZUMHA(tartomány; feltételek; [összegtartomány]) - Összeadhatja azokat az értékeket egy tartományban, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek., VÁLASZT(index;érték1;érték2;...) - Itt egy egész számot tartalmazó cellára hivatkozunk, a függvény ez alapján választ az Értékek közül, indexnek függvény is megadható., HÉT.NAPJA(dátumérték;sorszám) - A dátumértéknek megfelelő napot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 7 közötti egész szám, amely alapértelmezés szerint a vasárnap (1), illetve a szombat (7) megfelelője., DARABTELI(tartomány; feltételek) - Egy cellatartomány egy megadott feltételnek megfelelő celláit számolja meg. , HA(logikai_vizsgálat; [érték_ha_igaz]; [érték_ha_hamis]) - A függvény egy meghatározott értéket ad eredményül, ha egy megadott feltétel IGAZ értékű, és egy másik értéket, ha a feltétel HAMIS. ,

Excel függvények

szerző:

Ranglista

Vizuális stílus

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?