park - [pa:k], trane - [trein], cake - [keik], smart - [sma:t], farm - [fa:m], bag - [bæg], snake - [sneik], man - [mæn], brave - [breiv], dark - [da:k],

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?