Szent Ágoston: Hippo püspöke, Anyja Szent Mónika, a férjes asszonyok és anyák védőszentje., Ágoston-rend alapítója, Egy látomás hatására tért papi pályára., A szabad akarat tanának és a predesztináció tanának megalapozója, fő műve a Vallomások., Szent Patrik: Banna Venta Berniae, Britannia provincia, Apja római tisztviselő volt., Kolostorok alapításával hozzájárult az ír szerzetesség kialakulásához., 16 éves korában elrabolták és elhurcolták rabszolgaként de megszökött., Az egyház őt küldte az írek megtérítésére. Vallomások című művében foglalja össze életét., Szent Benedek: Rómában tanult, Előkelő nemzetségből származott, húga, Skolasztika szintén szerzetes lett., A bencés rend alapítója, Florentinus nevű pap mérgezett cipót küldött neki, megmenekült., Európa valamint a barlangkutatók védőszentje, megalkotta a regulájának alapja a tisztaság, szegénység, engedelmesség valamint az „ora et labora” parancsa., Nagy Szent Gergely: 573-ban kinevezték Róma prefektusának, ami a legfontosabb tisztség volt akkoriban., Régi, előkelő családból származott, Bencés szerzetes., 589-ben a Tiberis megáradt, és elöntötte a várost, az áradás után járványok áldozata lett II. Pelágiusz pápa is, így a római nép és a klérus a pápaságra egyetlen jelöltet látott: Gergelyt., A tanárok védőszentje, megreformálta a liturgiát, így segítve a liturgia jobb átélését, valamint neki tulajdonítják a gregorián dallamokat is.,

Ranglista

Vizuális stílus

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?