Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Az ____ eredetű szlávok őshazája az Oderától a Dnyeperig húzódott. A VI. században indult meg a törzsi szervezetben élő szlávok ____. A szláv törzsek fejlődése szétvált és három csoport alakult ki: nyugati, ____ és keleti. A bolgár állam fénykorát Simeon uralkodása alatt élte, aki felvette a ____ címet is. Simeon halála után belviszály tört ki és ____ meghódította Bulgáriát. A megerősödő Bizánc támadása után a bolgár államiság évszázadokra ____. A déli szlávok keresztény hitre térítésében a ____ szerzeteseknek nagy szerepe volt. A horvátok a ____ kereszténységhez csatlakoztak. Kelet-Európa három térségét a novgorodi varég Rurik-család ____. A Kijevi Fejedelemség fejedelme, Vlagyimir a ____ egyházhoz csatlakozott. A kijevi Fejedelemség a XI. században részfejedelemségekre bomlott, hiszen a szláv öröklési rend ____ a testvérek között. A mongol törzseket Dzsingisz kán egyesítette és a lovas nomád törzsek erejét ____ használta fel. A mongolok és a velük élő nomád török népek leszakadtak a mongol világbirodalomról és létre hozták önálló államukat az ____ Hordát. A Moszkvai Fejedelemség ____ címet nyert el jutalmul a tatár kánoknak nyújtott segítségért.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon