A háromszög külső szögeinek az összege...... ., Mi a háromszög magassága?, Ha egy háromszög két oldala, 3 és 5, akkor mennyi lehet a harmadik oldal, ha az is pozitív egész szám?, Mitől van egyenlő távolságra a háromszög szögfelezőinek metszéspontja?, Minek a középpontja a háromszög oldal felező merőlegeseinek metszétpontja?, Ha egy háromszögbe kört szeretnél szerkeszteni, akkor ..........kell megfelezni., Hová esik a derékszögű háromszög magasság pontja?, Mit nevezünk hegyesszögű háromszögnek., Mitől van egyenlő távolságra a háromszög oldalfelező merőlegeseinek a metszéspontja?, Hová esik a háromszög oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja különböző szögű háromszögek esetén?, Egy háromszög két belső szöge 35° és 85°. Hány fok a harmadik belső szög külső szöge?, Mit nevezünk tompa szögű háromszögnek?, A háromszög bármelyik belső szögének és a mellette lévő külső szögének az összege ........., Egy háromszög két belső szöge 40° és 60 °, a harmadik belső szöge hány fok?, Mikor szerkeszthető három oldalból egy háromszög?.

Háromszögek és nevezetes vonalai

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?