Crea lezioni migliori più velocemente
סרט/ סדרה טובים שראיתי בזמן האחרון, מאכל שבישלתי/ אפיתי בעצמי, דבר חדש שלמדתי על עצמי/ על המשפחה שלי בתקופה האחרונה, שיחה טובה שהיתה לי עם מישהו/ מישהי בשכבה בזמן האחרון, אם הייתי מנהל/ת את המדינה עכשיו מה הדבר הראשון שהייתי עושה כדי לשפר את המצב, משחק שמעביר לי טוב את הזמן בסגר/ בבידוד, המוזיקה שאני הכי שומע/ת עכשיו, דבר חדש שבא לי ללמוד לעשות בבית, נוהל הקורונה השנוא עלי, היתרון הכי גדול שאני מוצא/ת בסגר, פעילות גופנית שהצלחתי לעשות בסגר/ בבידוד, משהו שהייתי רוצה שילמדו אותנו לעשות באופן מאורגן.

Cambia modello

Attività interattive

Classifica

Ruota della fortuna è un template a risposta aperta. Non genera punteggi validi per una classifica.

Simili attività dalla Community

Cambia modello

Attività interattive