Crea lezioni migliori più velocemente
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, - Rydw i'n caru Cymru yn fawr iawn., Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri, - Mae llawer o bobl yng Nghymru sydd yn canu, ysgrifennu cerddi a llawer o bobl enwog., Ei gwrol ryfelwyr, - Mae llawer o bobl wedi ymladd/cwffio mewn rhyfeloedd dros y wlad hon., gwladgarwyr tra mad, - Pobl dda sy'n caru Cymru., Dros ryddid collasant eu gwaed. - Mae llawer wedi brifo a marw er mwyn i Gymru fod yn rhydd., Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad. - Rydw i'n cefnogi fy ngwlad., Tra mor yn fur i'r bur hoff bau, - Tra bydd y mor yn amddiffyn y wlad annwyl hon,, O bydded i'r heniaith barhau. - Gobeithio y bydd yr iaith Gymraeg yn parhau.,

Anthem Genedlaethol

Classifica

Gira le carte è un modello a rispossta variabile. Non genera statistiche di gara per una classifica.

Attività simili dalla Community

Visita il nostro sito desktop per cambiare tema, vedere le opzioni, impostare un compito o creare la tua attività.

Cambia modello

Attività interattive