1) žolė a) rimtas b) mėlynos c) šlapia d) vikrių 2) gatvė a) skanios b) tuščia c) vėlyvas d) darbščią 3) lapę a) gudrią b) dryžuoti c) ramiam d) žemais 4) šakose a) odinė b) kilnaus c) įdomias d) tankiose 5) ąsočiui a) tyliam b) srauniuose c) moliniam d) slapti 6) draugus a) svarbūs  b) šalti c) ištikimus d) vingiuotu 7) žemė a) ankstyva b) popieriniai c) derlinga d) skaidrų 8) namo a) aukšto b) medinės c) virtiems d) šalta 9) naktis a) šaltą b) ramus c) medinis d) tyli 10) daiktą a) geležinę b) švelni c) baltu d) įdomų 11) raktus a) statūs b) metalinius c) margu d) tylus 12) knyga a) slidus b) pilnas c) įdomi d) trumpą 13) širdies a) žaliems b) stiklinė c) saldų d) jautrios 14) kepurė a) šilta b) sraunią c) vilnonėje d) šlapią 15) lova a) sunkūs b) minkšta c) teisūs d) protingą 16) pievą a) žalią b) stiklinę c) maža d) rimtas 17) sportininkui a) nauju b) senus c) greitam d) tamsūs 18) pusryčiai a) gardus b) sotūs c) skirtinga d) smarkiems 19) spalvai a) šviesius b) svetima c) skysta d) raudonai 20) ženklu a) sutartiniu b) mažų c) rūstūs d) plačių

Daiktavardžio ir būdvardžio derinimas

Lyderių lentelė

Vizualinis stilius

Parinktys

Pakeisti šabloną

Atkurti automatiškai įrašytą: ?