PENGELUAR - Bina makanannya sendiri melalui fotosintesis, PENGGUNA PRIMER - Memakan tumbuhan pengeluar. HERBIVOR, PENGGUNA SEKUNDER - Memakan pengguna primer. OMNIVOR, PENGGUNA TERTIER - Memakan pengguna sekunder. KARNIVOR, PENGURAI - Memecahkan bangkai atau tumbuhan mati kepada bahan yang ringkas melalui pereputan., RANTAI MAKANAN - Aliran tenaga dalam bentuk makanan daripada tumbuhan kepada haiwan., SIRATAN MAKANAN - Set beberapa rantai makanan yang saling berhubungkait., EKOSISTEM - Interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup dalam alam semulajadi., MATAHARI - Sumber tenaga utama dalam ekosistem.,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?