1) _______________ suka duduk bersendirian sambil berangan-angan. a) Saya b) Mereka c) Dia d) Kami 2) ___________ merupakan seorang sultan yang sangat mengambil berat akan masalah rakyatnya. a) Beta b) Saya c) Dia d) Baginda 3) "_____________ akan berkhemah di hutan pada malam ini,"kata Cikgu Rahmah kepada ahli pengakap. a) Kamu b) Kita c) Mereka d) Dia 4) "__________ tidak suka makan sayur," kata Zulia Kepada Vily. a) Kami b) Aku c) Dia d) Mereka 5) "Mengapakah __________ tiidak hadir ke sekolah semalam?" tanya Puan Napisah kepada Amin. a) kamu b) dia c) mereka d) kita

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?