Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 凤梨的繁殖方法是什么? a) 种子 b) 吸芽 c) 孢子 d) 地下茎 e) 切茎 f) 叶子 2) 香蕉的繁殖方法是什么? a) 叶子 b) 吸芽 c) 种子 d) 切茎 e) 地下茎 f) 孢子 3) 虎尾兰的繁殖方法是什么? a) 孢子 b) 种子 c) 叶子 d) 吸芽 e) 切茎 f) 地下茎 4) 辣椒的繁殖方法是什么? a) 吸芽 b) 切茎 c) 叶子 d) 种子 e) 孢子 f) 地下茎 5) 鸟窝厥的繁殖方法是什么? a) 切茎 b) 种子 c) 叶子 d) 地下茎 e) 孢子 f) 吸芽

三年级科学-植物的繁殖方法

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Tukar templat

Interaktif