1) Proses Fotosintesis a) Tenaga cahaya > Tenaga kimia b) Tenaga haba > Tenaga bunyi c) Tenaga cahaya > Tenaga haba d) Tenaga haba > Tenaga kinetik 2) Air hujan yang jatuh a) Tenaga kinetik > Tenaga cahaya b) Tenaga cahaya > Tenaga kimia c) Tenaga kinetik > Tenaga haba d) Tenaga keupayaan > Tenaga kinetik 3) Kelip-kelip a) Tenaga haba > Tenaga kimia b) Tenaga cahaya > Tenaga kinetik c) Tenaga kimia > Tenaga cahaya d) Tenaga bunyi > Tenaga kimia 4) Berjalan a) Tenaga kimia > Tenaga cahaya b) Tenaga kimia > Tenaga haba c) Tenaga bunyi > Tenaga kimia d) Tenaga kimia > Tenaga kinetik 5) Bercakap a) Tenaga kimia > Tenaga bunyi b) Tenaga kimia > Tenaga haba c) Tenaga kimia > Tenaga cahaya d) Tenaga bunyi > Tenaga haba 6) Memasak a) Tenaga kimia > Tenaga haba + Tenaga cahaya b) Tenaga haba > Tenaga elektrik + Tenaga cahaya c) Tenaga kimia > Tenaga nuklear + Tenaga cahaya d) Tenaga solar > Tenaga haba + Tenaga cahaya 7) Gelas jatuh a) Tenaga kimia > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya b) Tenaga kinetik > Tenaga haba + Tenaga bunyi c) Tenaga keupayaan > Tenaga kinetik + Tenaga bunyi d) Tenaga bunyi > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya 8) Bateri (sel kering) a) Tenaga elektrik > Tenaga kimia b) Tenaga bunyi > Tenaga kimia c) Tenaga elektrik > Tenaga bunyi d) Tenaga kimia > Tenaga elektrik 9) Radio a) Tenaga elektrik > Tenaga cahaya b) Tenaga elektrik > Tenaga bunyi c) Tenaga elektrik > Tenaga solar d) Tenaga bunyi > Tenaga elektrik 10) Kipas a) Tenaga elektrik > Tenaga cahaya b) Tenaga elektrik > Tenaga kinetik c) Tenaga elektrik > Tenaga haba d) Tenaga elektrik > Tenaga solar 11) Mentol a) Tenaga kimia > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya b) Tenaga elektrik > Tenaga cahaya + Tenaga haba c) Tenaga elektrik > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya d) Tenaga kimia > Tenaga cahaya + Tenaga bunyi 12) Televisyen a) Tenaga kimia > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya b) Tenaga kimia > Tenaga cahaya + Tenaga bunyi c) Tenaga elektrik > Tenaga cahaya + Tenaga bunyi d) Tenaga elektrik > Tenaga kinetik + Tenaga cahaya

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?