Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 2+4= a) b) c) d) 2) 6+4= a) b) c) d) 3) 3+5= a) b) c) d) 4) 5+4= a) 8 b) 9 c) 7 d) 10 e) 6 5) 4+4= a) 6 b) 8 c) 7 d) 9 e) 10

Matematik -Operasi Tambah (Lingkungan 10)

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif