Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) ERTI IBADAH ADALAH? a) KEJAHATAN b) MEMBUAT KEBAIKAN c) MENCURI d) MENGEJEK ORANG 2) IBADAH DILAKUKAN KERANA _________ a) IBU b) GURU c) ALLAH d) SYAITAN 3) BERAPAKAH BAHAGIAN IBADAH? a) 1 b) 2 c) 5 d) 4 4) PILIH BAHAGIAN IBADAH YANG BETUL? a) IBADAH KHUSUS b) BERSEDEKAH c) MENUNAIKAN HAJI d) MEMBANTU ORANG TUA 5) IBADAH KHUSUS _________ KE ATAS SEMUA ORANG ISLAM a) HARAM b) HARUS c) SUNAT d) WAJIB 6) PILIH CONTOH IBADAH KHUSUS DI BAWAH a) BERSEDEKAH b) MEMBAYAR ZAKAT c) MEMBACA AL-QURAN d) BELAJAR 7) PILIH CONTOH IBADAH UMUM BERIKUT a) SOLAT FARDHU b) MENUNAIKAN HAJI c) MEMBAYAR ZAKAT d) MENCUCI KERETA 8) BERSEDEKAH MERUPAKAN _______________ a) PERBUATAN JAHAT b) IBADAH UMUM c) IBADAH KHUSUS d) LARANGAN ALLAH 9) IBADAH MENDIDIK SIFAT _____________ DAN IKHLAS a) KEDEKUT b) SOMBONG c) SABAR d) PEMARAH 10) BERIBADAH MENAMBAHKAN ____________ IBU BAPA a) KEBENCIAN b) KEMARAHAN c) KESEDIHAN d) KASIH SAYANG

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif