1) Pilih ejaan yang betul a) سودو b) ثودو c) سورو 2) Guli a) كولي b) ݢولي c) ݢالي

Pelajaran Jawi Tahun 1 SUKU KATA TERBUKA

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?