1) Antara nombor tersebut, digit 7 manakah yang menunjukkan 70 000? a) 173 070 b) 423 700 c) 470 230 d) 707 000 e) 258 707 f) 370 182 2) 3 ❮ X ❮ 10 a) 1 b) 8 c) 7 d) 11 e) 2 f) 5 3) Saya ialah Nombor Genap a) 451 326 b) 521 133 c) 128 786 d) 601 320 e) 248 369 f) 713 481 4) Nombor manakah apabila dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 108 000 a) 107 501 b) 108 712 c) 107 948 d) 107 610 e) 108 100 f) 106 999 5) Lengkapkan pola nombor : 28 , ____ , _____, 94 , 116 , ____ a) 30, 79, 117 b) 25, 66, 111 c) 29 , 93 , 118 d) 41 , 90 , 120 e) 22 , 97 , 111 f) 11 , 91 , 110 6) Kenalpasti nombor ganjil. a) 7 430 , 7 476 , 7 522 , 7 568 b) 9 617 , 9 631 , 9 645 , 9 659 c) 24 053 , 24 047 , 24 041 , 24 035 d) 10 698 , 10 690 , 10 682 , 10 674 e) 25 139 , 18 673 , 20 157 , 33 131 f) 80 722 , 14 684, 31 286, 20 224 7) Mencari gambarajah yang mewakili  1/2. a) b) c) d) e) f) 8) Apakah nilai bagi angka 2 dalam 132 694 ? a) 20 b) 2 000 c) 200 d) 2 ribu e) ratus f) 1 000 + 1 000 9) ____ dan ____ menjadi 51 a) 43 , 8 b) 25 , 16 c) 19 , 32 d) 25, 26 e) 18 , 32 f) 27 , 14 10) ____ X ____ menjadi 120 a) 3 , 40 b) 40 , 4 c) 60 , 2 d) 12 , 10 e) 0 , 12 f) 24 , 5

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?