Variasi Selanjar: Dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran, Boleh berubah, Boleh diukur dengan skala, Perbezaan tidak ketara, Perbezaan kuantitatif, Kecerdasan, Variasi Tak Selanjar: Ditentukan oleh faktor genetik, Tidak boleh berubah, Tidak boleh diukur dengan skala, Perbezaan jelas dan ketara, Perbezaan kualitatif, Jenis kumpulan darah,

Variasi Selanjar VS Variasi Tak Selanjar

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?