11 - 8 + 3 =, 7 - 12 - 5 =, 11 - 6 + 5 =, 8 - 11 - 3 =, 14 - 11 + 3 =, 6 - 10 - 4 =, 11 - 9 + 2 =, 14 - 18 - 4 =, 14 - 7 + 7 =, 15 - 20 - 5 =,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?