1) Botol kaca itu ______________ oleh Kasih ke dalam tong sampah.  a) dibeli b) ditolak c) dibuang d) dibaiki 2) Adik terjatuh kerana ___________oleh Ah Seng. a) dibeli b) dibaiki c) dirawat d) ditolak 3) Ikan yang segar itu ___________oleh ibu di pasar pagi. a) dibaiki b) dibeli c) ditolak d) dibuang 4) Basikal Mithen itu ___________di Bengkel Pak Ammar. a) ditolak b) dibeli c) dibuang d) dibaiki 5) Bekas makanan yang berisi nasi lemak itu___________oleh Chinta.   a) dibawa b) dibaiki c) ditolak d) dibuang 6) Thaqif ___________ oleh Dr. Cherysh. a) dibeli b) ditolak c) dibawa d) dirawat

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?