1) washing a) mengemop b) mencuci c) menyiram 2) watering a) menyiram b) menyapu c) menanam 3) Exercise a) bersenam b) berlari c) berjalan 4) sweeping a) mengelap b) mengemop c) menyapu 5) arranging a) menyusun b) mencuci c) mengosok 6) throwing a) mengutip b) membuang c) menyapu 7) wiping a) mengemop b) mengelap c) melipat 8) planting a) membakar b) menyiram c) menanam 9) cleaning a) menyanyi b) membersihkan c) menari 10) reading a) menulis b) melukis c) membaca 11) dancing a) melukis b) membaca c) menari 12) singing a) menyanyi b) membaca c) menulis 13) writing a) menyanyi b) menari c) menulis 14) drawing a) menulis b) melukis c) membaca 15) mopping a) mencuci b) menyapu c) mengemop 16) ironing a) mencuci b) melihat c) menggosok 17) wearing a) memakai b) memasang c) melihat 18) watching a) menonton b) menyanyi c) menari 19) walking a) berlari b) berjalan c) bermandi 20) standing a) melompat b) berlari c) berdiri 21) Disallow a) melarang b) meminta c) memandu 22) keeping / storing a) meminta b) menyimpan c) memandu 23) Teaching a) mengajar b) memandu c) melarang 24) passing by a) bermain b) melari c) melintas 25) driving a) menyimpan b) memimpin c) memandu 26) lead / guide a) memimpin b) meminta c) menyimpan 27) cut a) menangkap b) menggunting c) membeli 28) buying a) menutup b) menjual c) membeli 29) open a) membuka b) menutup c) membuang 30) close a) membuang b) membuka c) menutup

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?