1) Tembikar tradisional ialah bekas yang diperbuat daripada a) plastik b) tanah liat c) kaca 2) Terenang terkenal sebagai tembikar yang yang berfungsi sebagai bekas untuk menyimpan air di negeri a) Pahang b) Kelantan c) Perak d) Sarawak 3) Motif rupa organik pada terenang disusun secara berulang untuk menghasilkan corak. a) BETUL b) SALAH 4) Dari aspek bahasa seni visual, apakah yang anda faham tentang bentuk ? a) reka cipta yang menarik b) corak yang menimbulkan tekstur c) bersifat tiga dimensi yang boleh disentuh dan dilihat 5) Apakah yang membolehkan tembikar dapat berdiri dengan kukuh? a) Corak yang sekata b) Imbangan simetri c) Warna yang terang d) bahan yang keras 6) Penegasan berfungsi sebagai daya penarik. a) BETUL b) SALAH 7) Ragam hias pada permukaan tembikar boleh menggunakan media seperti: a) kuku b) kulit kerang c) gam d) pencungkil gigi e) air f) garpu 8) Bahan utama untuk menghasilkan tembikar secara eksplorasi boleh menggunakan bahan-bahan berikut KECUALI: a) Doh b) Paper clay c) Bongkah kayu d) Polimer lembut e) Modelling clay 9) Semua di bawah adalah teknik yang boleh digunakan dalam penghasilan tembikar KECUALI: a) picitan b) potongan c) kepingan d) acuan e) lingkaran 10) Yang mana satukah teknik yang digunakan untuk menghasilkan pasu mini seperti dalam gambar? a) picitan b) kepingan c) lingkaran d) acuan 11) Garisan putus-putus berwarna merah pada gambar tersebut membawa maksud: a) ketinggian tembikar  b) tiang tembikar c) kekuatan bahan d) imbangan simetri 12) Unsur penegasan pada pasu mini ini ialah; a) warna jingga b) warna hijau

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?