1) Manakah BUKAN merupakan peranan pereka dalam Reka Bentuk Industri a) Mengenalpasti sebuah produk yang di hasilkan berdasarkan fungsi yang dikehendaki pengguna b) Memastikan produk yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran dan di terima oleh pengguna c) Memastikan penghasilan produk menitikberatkan aspek keselamatan pengguna d) Menentukan objektif reka bentuk produk atas citarasa sendiri 2) Seorang pereka bentuk industri yang berpengetahuan teknikal mampu menghasilkan a) produk yang sesuai b) produk yang cantik c) produk yang hebat d) produk yang moden 3) Antara berikut yang manakah konsep rekaan perabot antik? a) reka bnetuk ringkas b) di pengaruhi oleh reka bentuk perabot beruisa lebih 100 tahun c) reka bentuk perabot tahun 1920-an d) reka bentuk yang abstrak 4) Yang manakah bukan konsep rekaan perabot? a) Retro b) Kontemporari c) Klasik d) Inggeris 5) Konsep rekaan ultramoden dipengaruhi gaya a) retro dan moden b) futuristik dan moden c) klasik dan barat d) antik dan berukir 6) Apakah konsep rekaan perabot tersebut? a) Retro b) Ultramoden c) Kontemporari d) Antik 7) Dalam seni reka bentuk industri, prototaip bermaksud... a) Model baharu b) Satu siri awal pengeluaran produk yang dihasilkan c) Hasil akhir yang diperoleh untuk diperbanyakkan d) Benda-benda sebenar yang dihasilkan untuk melihat kesesuaian sebelum reka bentuk sebenar dikeluarkann 8) Reka bentuk industri ialah satu aktiviti atau proses kerja untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan idea secara kreatif dan... a) inovatif b) kemasan c) membina objek d) mencantumkan barangan 9) Sebelum menterjemahkan rekaan dalam bentuk lukisan perincian, seorang pereka terlebih dahulu perlu melakukan lukisan... a) lakaran b) unjuran c) ringkasan d) garisan 10) Perabot konsep retro berlandaskan reka bentuk perabot tahun... a) 1920-an hingga 1990-an b) 2000-an hingga 2010-an c) 1920-an hingga 1970-an d) 1910-an hingga 1970-an

PSV T3 BAB 7 : Reka Bentuk Industri

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?