1) 1,________, 3 a) 2 b) 5 c) 1 2) 1,2,_____,4 a) 5 b) 6 c) 3 3) 3,_____,5 a) 1 b) 2 c) 4 4) 3,4,_____ a) 1 b) 5 c) 2 5) _____,2,3 a) 1 b) 5 c) 4 6) 1,2,____4,5 a) 3 b) 0 c) 6 7) ____,3,4 a) 1 b) 5 c) 2 8) 3,___,5 a) 4 b) 1 c) 6 9) 1,___,3,4 a) 0 b) 2 c) 5 10) 3,4,___ a) 1 b) 2 c) 5

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?