1) Guru itu sering dipuji ______ rajin bekerja a) jika b) atau c) agar d) kerana 2) HAJI ITHNIN BUKAN SAHAJA PEMURAH _____ BAIK HATI a) DAN b) MALAHAN c) MANAKALA d) WALAUPUN 3) Rumaini bersorak terlalu kuat ___ suaranya serak a) Hingga b) Tetapi c) Bagai d) Tatkala 4) Pencuri memasuki rumah itu ___ penghuni nyenyak tidur a) Agar b) Ketika c) Hingga d) Setelah 5) Encik Azmi akan menghadiri mesyuarat pada bulan ini ___ bulan hadapan? a) Dan b) Tetapi c) Atau d) Lalu 6) Din mengambil surat itu _____ menyerahkannya kepada Rajoo a) Sambil b) Lalu c) Agar d) Maka 7) CHARLES LULUS UJIAN ITU ____ ADIKNYA GAGAL a) Dan b) Serta c) Tetapi d) Malahan 8) SUHAIMI BERLARI KE ARAH BOLA ____ MENENDANGNYA KE ARAH GOL a) Sambil b) Dan c) Lalu d) Hingga 9) Jamil, Kamal ___ Muthu sedang menonton televisyen a) Atau b) Malahan c) Serta d) Dan 10) Kakak ____ adik yang memakai baju biru itu? a) Dan b) Malahan c) Atau d) Dengan

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?