1) Apakah yang kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia? a) Penanaman semula hutan b) Pewartaan hutan simpan c) Pembalakan secara berleluasa d) Mewujudkan taman negara 2) Bagimanakah kegiatan manusia seperti pembalakan, pertanian pindah dan pembinaan empangan boleh mengancam hidupan liar di Malaysia?  a) Kawasan hutan semakin padat b) Memusnahkan habitat semula jadi c) Suhu dalam hutan semakin menurun d) Kejadian tanah runtuh semasa musim hujan 3) Apakah kepentingan kepelbagaian spesies hidupan liar kepada Malaysia? a) Sumber makanan yang penting b) Membuka peluang perdagangan eksotik c) Menggalakkan industri pelancongan d) Menggalakkan aktiviti pemburuan haiwan 4) Apakah kesan akibat kepupusan hidupan liar dalam sesuatu ekonomi? a) Rantaian makanan terjejas b) Tumbuh-tumbuhan semakin subur c) Pelbagai spesies hidupan kecil bertambah d) Kualiti ekosistem sesuatu kawasan meningkat 5) Antara agensi yang berikut, yang ,manakah berperanan melindungi hidupan liar? a) FRIM b) FELDA c) MARDI d) PERHILITAN 6) Mengapakah kawasan berlorek dalam peta menjadi tumpuan pelancong? a) Suhu yang nyaman b) Kawasan bersejarah c) Kawasan puncak gunung d) Kawasan ekopelancongan 7) Apakah usaha yang efektif untuk memelihara dan memulihara hdiupan liar? a) i dan ii b) i dan iv c) ii dan iii d) iii dan iv 8) Kombinasi yang manakah betul tentang pusat konservasi dan hidupan liar yang terdapat di Malaysia? a) i dan ii b) i dan iv c) ii da iii d) iii dan iv

BAB 5 HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?