1) 13 + 4 =  a) b) c) d) 2) 23 + 5 = a) b) c) d) 3) 10 + 5 = a) b) c) d) 4) 37 + 2 =  a) b) c) d) 5) 24 + 2 = a) b) c) d) 6) 40 + 3 = a) b) c) d) 7) 94 + 5 = a) b) c) d) 8) 72 + 5 = a) b) c) d) 9) 50 + 8 = a) b) c) d) 10) 83 + 3 = a) b) c) d)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?