1) dua puluh lima a) b) c) 2) tiga puluh lima a) b) 3) tiga puluh tiga a) b) 4) tiga puluh enam a) b) 5) empat puluh dua a) b) c) 6) Bilang dan pilih nombor yang betul a) 20 b) 10 c) 22 7) Berapakah bilangan kereta? a) 30 b) 25 c) 35 8) 20, 21, ...., 23, 24, 25 a) b) c) 9) 26, 27, 28, 29, .... a) b) c) 10) 35, 36, 37, ....., 39, 40 a) b) c) 11) 50, 51,.........., 53, 54, 55 a) 53 b) 52 c) 51 12) 39,........., 41, 42, 43 a) 40 b) 39 c) 38

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?